Valholl

RDStats gra tools4games

Dzień Ataki/Obrony Koalicja
09-16 Koalicja Gryluj z Nami wypowiedziała wojnę koalicji Valholl
09-16 Koalicja Valholl wypowiedziała wojnę koalicji Gryluj z Nami

15. 09-17Ull [Ludzie]
Ziemia: 30590 | Siła: 7578676
drawSzaszlyczka? [Niziołki]
Ziemia: 31450 | Siła: 922583
Gryluj z Nami
15. 09-17Gefion [Ludzie]
Ziemia: 30070 | Siła: 796838
+1
drawDzisiajSięWamUpiecze [Br-Oug]
Ziemia: 30000 | Siła: 3322896
Gryluj z Nami
15. 09-17Widar [Ludzie]
Ziemia: 30036 | Siła: 760226
+1
drawSkwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 29500 | Siła: 14080730
Gryluj z Nami
15. 09-17 Ataki na koalicję Gryluj z Nami: udane - 0, nieudane - 3
Obrony przed koalicją Gryluj z Nami: udane - 0, nieudane - 0

16. 09-18Delling [Ludzie]
Ziemia: 28435 | Siła: 819813
atak+2
Po byku karczek [Krasnoludy]
Ziemia: 31507 | Siła: 5195509
Gryluj z Nami
16. 09-18Odyn [Ludzie]
Ziemia: 27642 | Siła: 702742
atak+1
Skwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 30878 | Siła: 9785350
Gryluj z Nami
16. 09-18Odyn [Ludzie]
Ziemia: 27642 | Siła: 702742
+2
atakSzaszlyczka? [Niziołki]
Ziemia: 29563 | Siła: 828704
Gryluj z Nami
16. 09-18Widar [Ludzie]
Ziemia: 30036 | Siła: 650724
+3
atakKaszaneczka Gryllowa [Ludzie]
Ziemia: 28721 | Siła: 3510792
Gryluj z Nami
16. 09-18Ull [Ludzie]
Ziemia: 31299 | Siła: 6230764
drawSzaszlyczka? [Niziołki]
Ziemia: 29563 | Siła: 828704
Gryluj z Nami
16. 09-18Modi [Ludzie]
Ziemia: 30086 | Siła: 5829434
+1
drawWega Szaszlygh [Gnomy]
Ziemia: 31111 | Siła: 1012016
Gryluj z Nami
16. 09-18Gefion [Ludzie]
Ziemia: 30070 | Siła: 620830
+1
drawPo byku karczek [Krasnoludy]
Ziemia: 31507 | Siła: 5195509
Gryluj z Nami
16. 09-18Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 30650 | Siła: 4576582
+1
drawKilo kiełbasy [Dżiny]
Ziemia: 30600 | Siła: 851100
Gryluj z Nami
16. 09-18Widar [Ludzie]
Ziemia: 30036 | Siła: 650724
+1
drawKurczę Pieczone [Gnomy]
Ziemia: 29000 | Siła: 951070
Gryluj z Nami
16. 09-18Freja [Ludzie]
Ziemia: 30435 | Siła: 4985875
drawKaszaneczka Gryllowa [Ludzie]
Ziemia: 28721 | Siła: 3510792
Gryluj z Nami
16. 09-18 Ataki na koalicję Gryluj z Nami: udane - 2, nieudane - 6
Obrony przed koalicją Gryluj z Nami: udane - 0, nieudane - 2

17. 09-19Modi [Ludzie]
Ziemia: 25824 | Siła: 3768698
atak+1
Skwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 31400 | Siła: 9665760
Gryluj z Nami
17. 09-19Modi [Ludzie]
Ziemia: 25824 | Siła: 3768698
atak+1
Po byku karczek [Krasnoludy]
Ziemia: 30536 | Siła: 5220834
Gryluj z Nami
17. 09-19Modi [Ludzie]
Ziemia: 25824 | Siła: 3768698
atak+1
Skwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 31400 | Siła: 9665760
Gryluj z Nami
17. 09-19Modi [Ludzie]
Ziemia: 25824 | Siła: 3768698
atak+2
Po byku karczek [Krasnoludy]
Ziemia: 30536 | Siła: 5220834
Gryluj z Nami
17. 09-19Baldur [Ludzie]
Ziemia: 26916 | Siła: 370162
atak+3
DzisiajSięWamUpiecze [Br-Oug]
Ziemia: 33652 | Siła: 5261401
Gryluj z Nami
17. 09-19Baldur [Ludzie]
Ziemia: 26916 | Siła: 370162
atak+1
Po byku karczek [Krasnoludy]
Ziemia: 30536 | Siła: 5220834
Gryluj z Nami
17. 09-19Odyn [Ludzie]
Ziemia: 29113 | Siła: 655829
+2
atakKilo kiełbasy [Dżiny]
Ziemia: 28764 | Siła: 939185
Gryluj z Nami
17. 09-19Widar [Ludzie]
Ziemia: 30036 | Siła: 921818
+1
atakSkwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 31400 | Siła: 9665760
Gryluj z Nami
17. 09-19Modi [Ludzie]
Ziemia: 25824 | Siła: 3768698
atakPo byku karczek [Krasnoludy]
Ziemia: 30536 | Siła: 5220834
Gryluj z Nami
17. 09-19Ull [Ludzie]
Ziemia: 32618 | Siła: 4717471
+1
atakKaszaneczka Gryllowa [Ludzie]
Ziemia: 28550 | Siła: 3771521
Gryluj z Nami
17. 09-19Gefion [Ludzie]
Ziemia: 30070 | Siła: 964502
+1
drawSzaszlyczka? [Niziołki]
Ziemia: 29574 | Siła: 1159347
Gryluj z Nami
17. 09-19Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 31452 | Siła: 5277851
+2
drawSzaszlyczka? [Niziołki]
Ziemia: 29574 | Siła: 1159347
Gryluj z Nami
17. 09-19Freja [Ludzie]
Ziemia: 30734 | Siła: 3810184
+1
drawKaszaneczka Gryllowa [Ludzie]
Ziemia: 28550 | Siła: 3771521
Gryluj z Nami
17. 09-19Widar [Ludzie]
Ziemia: 30036 | Siła: 921818
+1
drawKaszaneczka Gryllowa [Ludzie]
Ziemia: 28550 | Siła: 3771521
Gryluj z Nami
17. 09-19Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 31452 | Siła: 5277851
+1
drawKościste Żeberka [Ożywieńcy]
Ziemia: 30500 | Siła: 1101556
Gryluj z Nami
17. 09-19Ull [Ludzie]
Ziemia: 32618 | Siła: 4717471
+1
drawKilo kiełbasy [Dżiny]
Ziemia: 28764 | Siła: 939185
Gryluj z Nami
17. 09-19Gefion [Ludzie]
Ziemia: 30070 | Siła: 964502
+1
drawSkwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 31400 | Siła: 9665760
Gryluj z Nami
17. 09-19 Ataki na koalicję Gryluj z Nami: udane - 4, nieudane - 7
Obrony przed koalicją Gryluj z Nami: udane - 0, nieudane - 6

18. 09-20Hönir [Ludzie]
Ziemia: 28238 | Siła: 781770
atak+2
Skwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 32059 | Siła: 9203844
Gryluj z Nami
18. 09-20Hönir [Ludzie]
Ziemia: 28238 | Siła: 781770
draw+1
Po byku karczek [Krasnoludy]
Ziemia: 30536 | Siła: 4356271
Gryluj z Nami
18. 09-20Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 29565 | Siła: 3038454
atak+3
Po byku karczek [Krasnoludy]
Ziemia: 30536 | Siła: 4356271
Gryluj z Nami
18. 09-20Freja [Ludzie]
Ziemia: 30734 | Siła: 4241346
draw+1
Kościste Żeberka [Ożywieńcy]
Ziemia: 30500 | Siła: 1081578
Gryluj z Nami
18. 09-20Modi [Ludzie]
Ziemia: 25824 | Siła: 3398386
draw+1
Skwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 32059 | Siła: 9203844
Gryluj z Nami
18. 09-20Odyn [Ludzie]
Ziemia: 32036 | Siła: 3983170
+1
drawDzisiajSięWamUpiecze [Br-Oug]
Ziemia: 34994 | Siła: 4466142
Gryluj z Nami
18. 09-20Gefion [Ludzie]
Ziemia: 30070 | Siła: 965608
+1
drawDzisiajSięWamUpiecze [Br-Oug]
Ziemia: 34994 | Siła: 4466142
Gryluj z Nami
18. 09-20Widar [Ludzie]
Ziemia: 30036 | Siła: 940058
+1
drawPo byku karczek [Krasnoludy]
Ziemia: 30536 | Siła: 4356271
Gryluj z Nami
18. 09-20Ull [Ludzie]
Ziemia: 32618 | Siła: 4865665
+1
drawPo byku karczek [Krasnoludy]
Ziemia: 30536 | Siła: 4356271
Gryluj z Nami
18. 09-20Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 29565 | Siła: 3038454
+1
drawKaszaneczka Gryllowa [Ludzie]
Ziemia: 29290 | Siła: 3450488
Gryluj z Nami
18. 09-20Freja [Ludzie]
Ziemia: 30734 | Siła: 4241346
drawKaszaneczka Gryllowa [Ludzie]
Ziemia: 29290 | Siła: 3450488
Gryluj z Nami
18. 09-20Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 29565 | Siła: 3038454
+1
drawKościste Żeberka [Ożywieńcy]
Ziemia: 30500 | Siła: 1081578
Gryluj z Nami
18. 09-20Ull [Ludzie]
Ziemia: 32618 | Siła: 4865665
+1
drawSkwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 32059 | Siła: 9203844
Gryluj z Nami
18. 09-20 Ataki na koalicję Gryluj z Nami: udane - 0, nieudane - 8
Obrony przed koalicją Gryluj z Nami: udane - 3, nieudane - 2

19. 09-21Hönir [Ludzie]
Ziemia: 30534 | Siła: 1018071
draw+1
Skwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 32811 | Siła: 8498014
Gryluj z Nami
19. 09-21Hönir [Ludzie]
Ziemia: 30534 | Siła: 1018071
draw+2
Po byku karczek [Krasnoludy]
Ziemia: 30536 | Siła: 5508681
Gryluj z Nami
19. 09-21Hönir [Ludzie]
Ziemia: 30534 | Siła: 1018071
draw+1
Kościste Żeberka [Ożywieńcy]
Ziemia: 30500 | Siła: 1085752
Gryluj z Nami
19. 09-21Hönir [Ludzie]
Ziemia: 30534 | Siła: 1018071
draw+2
Po byku karczek [Krasnoludy]
Ziemia: 30536 | Siła: 5508681
Gryluj z Nami
19. 09-21Baldur [Ludzie]
Ziemia: 27558 | Siła: 709740
atak+3
Skwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 32811 | Siła: 8498014
Gryluj z Nami
19. 09-21Odyn [Ludzie]
Ziemia: 32404 | Siła: 4553594
+2
atakDzisiajSięWamUpiecze [Br-Oug]
Ziemia: 33021 | Siła: 4745125
Gryluj z Nami
19. 09-21Widar [Ludzie]
Ziemia: 30036 | Siła: 961041
+3
atakKilo kiełbasy [Dżiny]
Ziemia: 29109 | Siła: 976911
Gryluj z Nami
19. 09-21 Ataki na koalicję Gryluj z Nami: udane - 2, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Gryluj z Nami: udane - 4, nieudane - 1

20. 09-22Baldur [Ludzie]
Ziemia: 26375 | Siła: 518956
atak+2
Skwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 34264 | Siła: 10377567
Gryluj z Nami
20. 09-22Hönir [Ludzie]
Ziemia: 28702 | Siła: 282750
atakSkwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 34264 | Siła: 10377567
Gryluj z Nami
20. 09-22Ull [Ludzie]
Ziemia: 30859 | Siła: 2472096
atak+2
Po byku karczek [Krasnoludy]
Ziemia: 31223 | Siła: 5862703
Gryluj z Nami
20. 09-22Widar [Ludzie]
Ziemia: 31622 | Siła: 310133
+2
atakKilo kiełbasy [Dżiny]
Ziemia: 27363 | Siła: 936972
Gryluj z Nami
20. 09-22Odyn [Ludzie]
Ziemia: 32404 | Siła: 1568233
+1
drawKościste Żeberka [Ożywieńcy]
Ziemia: 30500 | Siła: 1080437
Gryluj z Nami
20. 09-22Ull [Ludzie]
Ziemia: 30859 | Siła: 2472096
+1
drawWega Szaszlygh [Gnomy]
Ziemia: 31111 | Siła: 1013858
Gryluj z Nami
20. 09-22Modi [Ludzie]
Ziemia: 27424 | Siła: 1422027
+1
drawSzaszlyczka? [Niziołki]
Ziemia: 29590 | Siła: 886628
Gryluj z Nami
20. 09-22Gefion [Ludzie]
Ziemia: 31978 | Siła: 5673860
+1
drawKilo kiełbasy [Dżiny]
Ziemia: 27363 | Siła: 936972
Gryluj z Nami
20. 09-22Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 29565 | Siła: 3180067
drawSzaszlyczka? [Niziołki]
Ziemia: 29590 | Siła: 886628
Gryluj z Nami
20. 09-22 Ataki na koalicję Gryluj z Nami: udane - 1, nieudane - 5
Obrony przed koalicją Gryluj z Nami: udane - 0, nieudane - 3

21. 09-23Baldur [Ludzie]
Ziemia: 24738 | Siła: 735671
atak+3
Skwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 36943 | Siła: 10526846
Gryluj z Nami
21. 09-23Ull [Ludzie]
Ziemia: 27774 | Siła: 1701850
atak+2
Skwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 36943 | Siła: 10526846
Gryluj z Nami
21. 09-23Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 26609 | Siła: 2086740
atak+2
Po byku karczek [Krasnoludy]
Ziemia: 32174 | Siła: 7344923
Gryluj z Nami
21. 09-23Widar [Ludzie]
Ziemia: 31622 | Siła: 336974
+2
drawSkwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 36943 | Siła: 10526846
Gryluj z Nami
21. 09-23Odyn [Ludzie]
Ziemia: 32404 | Siła: 1213965
+3
drawKilo kiełbasy [Dżiny]
Ziemia: 27363 | Siła: 911824
Gryluj z Nami
21. 09-23 Ataki na koalicję Gryluj z Nami: udane - 0, nieudane - 2
Obrony przed koalicją Gryluj z Nami: udane - 0, nieudane - 3

09-24 Koalicja Valholl poddała się koalicji Gryluj z Nami
22. 09-24Baldur [Ludzie]
Ziemia: 22265 | Siła: 966188
atak+2
Skwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 37511 | Siła: 11142652
Gryluj z Nami
22. 09-24Ull [Ludzie]
Ziemia: 24997 | Siła: 2179224
atakSkwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 37511 | Siła: 11142652
Gryluj z Nami
22. 09-24Odyn [Ludzie]
Ziemia: 31628 | Siła: 6340228
atak+2
Po byku karczek [Krasnoludy]
Ziemia: 32648 | Siła: 8141720
Gryluj z Nami
22. 09-24Widar [Ludzie]
Ziemia: 32190 | Siła: 2656857
+1
atakDzisiajSięWamUpiecze [Br-Oug]
Ziemia: 32224 | Siła: 5055153
Gryluj z Nami
22. 09-24Modi [Ludzie]
Ziemia: 28464 | Siła: 3685093
+1
drawKurczę Pieczone [Gnomy]
Ziemia: 31198 | Siła: 1040077
Gryluj z Nami
22. 09-24Odyn [Ludzie]
Ziemia: 31628 | Siła: 6340228
+1
atakKilo kiełbasy [Dżiny]
Ziemia: 29027 | Siła: 910087
Gryluj z Nami
22. 09-24Ull [Ludzie]
Ziemia: 24997 | Siła: 2179224
+2
atakKaszaneczka Gryllowa [Ludzie]
Ziemia: 27831 | Siła: 3550349
Gryluj z Nami
22. 09-24Freja [Ludzie]
Ziemia: 32731 | Siła: 4237950
atakSkwierczący Boczuś [Olbrzymy]
Ziemia: 37511 | Siła: 11142652
Gryluj z Nami
22. 09-24Gefion [Ludzie]
Ziemia: 31978 | Siła: 4629293
+2
drawKościste Żeberka [Ożywieńcy]
Ziemia: 30506 | Siła: 1079138
Gryluj z Nami
22. 09-24Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 26609 | Siła: 1999399
+1
drawWega Szaszlygh [Gnomy]
Ziemia: 31114 | Siła: 1010343
Gryluj z Nami
22. 09-24Freja [Ludzie]
Ziemia: 32731 | Siła: 4237950
+1
drawDzisiajSięWamUpiecze [Br-Oug]
Ziemia: 32224 | Siła: 5055153
Gryluj z Nami
22. 09-24Gefion [Ludzie]
Ziemia: 31978 | Siła: 4629293
+2
drawKilo kiełbasy [Dżiny]
Ziemia: 29027 | Siła: 910087
Gryluj z Nami
22. 09-24Ull [Ludzie]
Ziemia: 24997 | Siła: 2179224
+1
atakKaszaneczka Gryllowa [Ludzie]
Ziemia: 27831 | Siła: 3550349
Gryluj z Nami
21. 09-24 Ataki na koalicję Gryluj z Nami: udane - 5, nieudane - 5
Obrony przed koalicją Gryluj z Nami: udane - 0, nieudane - 3

09-26 Koalicja Gryluj z Nami oddwołała wojnę z koalicją Valholl

09-27 Koalicja Valholl oddwołała wojnę z koalicją Gryluj z Nami

10-07 Koalicja Valholl wypowiedziała wojnę koalicji Dagorland
10-07 Koalicja Dagorland wypowiedziała wojnę koalicji Valholl

36. 10-08Hönir [Dżiny]
Ziemia: 26611 | Siła: 294648
atak+3
[D]Sydney85 [Gobliny]
Ziemia: 31485 | Siła: 7113909
Dagorland
36. 10-08Hönir [Dżiny]
Ziemia: 26611 | Siła: 294648
atak+2
[D] maroo [Krasnoludy]
Ziemia: 31564 | Siła: 8658867
Dagorland
36. 10-08Hönir [Dżiny]
Ziemia: 26611 | Siła: 294648
atak+3
[D] Gawron [Br-Oug]
Ziemia: 32004 | Siła: 949698
Dagorland
36. 10-08Hönir [Dżiny]
Ziemia: 26611 | Siła: 294648
atak+1
[D] razorix [Olbrzymy]
Ziemia: 28938 | Siła: 9469717
Dagorland
36. 10-08Hönir [Dżiny]
Ziemia: 26611 | Siła: 294648
atak+1
[D] Leleń [Ożywieńcy]
Ziemia: 34536 | Siła: 7294483
Dagorland
36. 10-08Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 29554 | Siła: 319990
atak+5
[D]Sydney85 [Gobliny]
Ziemia: 31485 | Siła: 7113909
Dagorland
36. 10-08Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 29428 | Siła: 326689
atak+5
[D] AfgUn [Olbrzymy]
Ziemia: 29814 | Siła: 8148868
Dagorland
36. 10-08Hodur [Ludzie]
Ziemia: 31960 | Siła: 400695
atak+2
[D] Ventrue [Krasnoludy]
Ziemia: 35509 | Siła: 9942659
Dagorland
36. 10-08Dzialki Lesne [Ludzie]
Ziemia: 31081 | Siła: 570230
atak+2
[D] Sellene [Niziołki]
Ziemia: 28703 | Siła: 1185138
Dagorland
36. 10-08Delling [Ludzie]
Ziemia: 29530 | Siła: 321102
atak+2
[D] Matys [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 27422 | Siła: 1004875
Dagorland
36. 10-08Odyn [Ludzie]
Ziemia: 30402 | Siła: 681931
atak+2
[D] razorix [Olbrzymy]
Ziemia: 28938 | Siła: 9469717
Dagorland
36. 10-08Widar [Ludzie]
Ziemia: 31012 | Siła: 558532
atak+3
[D] Akka [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 27208 | Siła: 1008156
Dagorland
36. 10-08Gefion [Ludzie]
Ziemia: 30775 | Siła: 885791
atak+2
[D] AfgUn [Olbrzymy]
Ziemia: 29814 | Siła: 8148868
Dagorland
36. 10-08Hermod [Ludzie]
Ziemia: 27586 | Siła: 2401719
atak+1
[D]Sydney85 [Gobliny]
Ziemia: 31485 | Siła: 7113909
Dagorland
36. 10-08Ull [Ludzie]
Ziemia: 30421 | Siła: 3676855
draw+1
[D] Kreaven [Ludzie]
Ziemia: 28336 | Siła: 4409471
Dagorland
36. 10-08Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 30346 | Siła: 3257260
draw+1
[D] Pago [Elfy]
Ziemia: 33288 | Siła: 9292912
Dagorland
36. 10-08Hodur [Ludzie]
Ziemia: 31960 | Siła: 400695
draw+1
[D] Avalon [Ludzie]
Ziemia: 28803 | Siła: 4359406
Dagorland
36. 10-08Dzialki Lesne [Ludzie]
Ziemia: 31081 | Siła: 570230
draw+1
[D] razorix [Olbrzymy]
Ziemia: 28938 | Siła: 9469717
Dagorland
36. 10-08Widar [Ludzie]
Ziemia: 31012 | Siła: 558532
+4
atak[D] Acid [Dżiny]
Ziemia: 25155 | Siła: 528041
Dagorland
36. 10-08Odyn [Ludzie]
Ziemia: 30402 | Siła: 681931
+3
atak[D] Kapsuła [Dżiny]
Ziemia: 28673 | Siła: 695226
Dagorland
36. 10-08Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 31817 | Siła: 2727431
+5
atak[D] Acid [Dżiny]
Ziemia: 25155 | Siła: 528041
Dagorland
36. 10-08 Ataki na koalicję Dagorland: udane - 3, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Dagorland: udane - 4, nieudane - 14

37. 10-09Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 20616 | Siła: 506289
atak+4
[D] Akka [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 27958 | Siła: 960844
Dagorland
37. 10-09Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 20616 | Siła: 506289
atak+1
[D] AfgUn [Olbrzymy]
Ziemia: 30910 | Siła: 6098596
Dagorland
37. 10-09Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 20616 | Siła: 506289
atak+2
[D] razorix [Olbrzymy]
Ziemia: 31002 | Siła: 6741139
Dagorland
37. 10-09Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 20616 | Siła: 506289
atak+1
[D] maroo [Krasnoludy]
Ziemia: 33453 | Siła: 7593887
Dagorland
37. 10-09Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 22873 | Siła: 748456
atak+4
[D]Sydney85 [Gobliny]
Ziemia: 32640 | Siła: 5203487
Dagorland
37. 10-09Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 22873 | Siła: 748456
atak+3
[D] Ventrue [Krasnoludy]
Ziemia: 36552 | Siła: 8694749
Dagorland
37. 10-09Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 22873 | Siła: 748456
atak+1
[D]Sydney85 [Gobliny]
Ziemia: 32640 | Siła: 5203487
Dagorland
37. 10-09Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 22873 | Siła: 748456
atak+1
[D] razorix [Olbrzymy]
Ziemia: 31002 | Siła: 6741139
Dagorland
37. 10-09Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 28526 | Siła: 3467535
draw+2
[D] Matys [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 24309 | Siła: 1018443
Dagorland
37. 10-09Freja [Ludzie]
Ziemia: 33789 | Siła: 5196875
draw+1
[D] AfgUn [Olbrzymy]
Ziemia: 30910 | Siła: 6098596
Dagorland
37. 10-09Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 28526 | Siła: 3467535
atak+3
[D] Gawron [Br-Oug]
Ziemia: 32009 | Siła: 915501
Dagorland
37. 10-09Ull [Ludzie]
Ziemia: 28596 | Siła: 3008070
atak+2
[D] Sellene [Niziołki]
Ziemia: 29012 | Siła: 1280411
Dagorland
37. 10-09Thor [Ludzie]
Ziemia: 33731 | Siła: 1826655
atak+2
[D] Leleń [Ożywieńcy]
Ziemia: 37895 | Siła: 7903251
Dagorland
37. 10-09Widar [Ludzie]
Ziemia: 31012 | Siła: 1788031
+3
draw[D] Avalon [Ludzie]
Ziemia: 29454 | Siła: 2538380
Dagorland
37. 10-09Odyn [Ludzie]
Ziemia: 30402 | Siła: 1933625
+3
draw[D] Kreaven [Ludzie]
Ziemia: 29016 | Siła: 2702067
Dagorland
37. 10-09Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 31817 | Siła: 1301078
+1
atak[D] Matys [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 24309 | Siła: 1018443
Dagorland
37. 10-09Freja [Ludzie]
Ziemia: 33789 | Siła: 5196875
+1
atak[D] Matys [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 24309 | Siła: 1018443
Dagorland
37. 10-09Ull [Ludzie]
Ziemia: 28596 | Siła: 3008070
+1
draw[D] Leleń [Ożywieńcy]
Ziemia: 37895 | Siła: 7903251
Dagorland
37. 10-09 Ataki na koalicję Dagorland: udane - 2, nieudane - 3
Obrony przed koalicją Dagorland: udane - 2, nieudane - 11

10-10 Koalicja Valholl poddała się koalicji Dagorland
38. 10-10Widar [Ludzie]
Ziemia: 24600 | Siła: 3827760
atak+1
[D] Matys [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 23238 | Siła: 958133
Dagorland
38. 10-10Widar [Ludzie]
Ziemia: 24600 | Siła: 3827760
atak+1
[D]Sydney85 [Gobliny]
Ziemia: 32527 | Siła: 6074601
Dagorland
38. 10-10Widar [Ludzie]
Ziemia: 24600 | Siła: 3827760
atak+2
[D] maroo [Krasnoludy]
Ziemia: 34148 | Siła: 7470617
Dagorland
38. 10-10Widar [Ludzie]
Ziemia: 24600 | Siła: 3827760
atak+1
[D] razorix [Olbrzymy]
Ziemia: 33509 | Siła: 10203305
Dagorland
38. 10-10Delling [Ludzie]
Ziemia: 25608 | Siła: 3868988
atak+1
[D] Akka [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 28270 | Siła: 1044699
Dagorland
38. 10-10Delling [Ludzie]
Ziemia: 25608 | Siła: 3868988
atak+1
[D] AfgUn [Olbrzymy]
Ziemia: 33275 | Siła: 9176620
Dagorland
38. 10-10Delling [Ludzie]
Ziemia: 25608 | Siła: 3868988
atak+1
[D] Sellene [Niziołki]
Ziemia: 29100 | Siła: 1264353
Dagorland
38. 10-10Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 28636 | Siła: 2678348
atak+3
[D] Ventrue [Krasnoludy]
Ziemia: 38378 | Siła: 8673393
Dagorland
38. 10-10Hermod [Ludzie]
Ziemia: 25931 | Siła: 2597505
atak+2
[D]Sydney85 [Gobliny]
Ziemia: 32527 | Siła: 6074601
Dagorland
38. 10-10Thor [Ludzie]
Ziemia: 31708 | Siła: 3463963
atak+2
[D] razorix [Olbrzymy]
Ziemia: 33509 | Siła: 10203305
Dagorland
38. 10-10Widar [Ludzie]
Ziemia: 24600 | Siła: 3827760
+1
draw[D] Leleń [Ożywieńcy]
Ziemia: 37895 | Siła: 1188825
Dagorland
38. 10-10Odyn [Ludzie]
Ziemia: 30402 | Siła: 3653925
+1
draw[D] Pago [Elfy]
Ziemia: 36985 | Siła: 7146651
Dagorland
38. 10-10Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 28636 | Siła: 2678348
+1
draw[D] Ventrue [Krasnoludy]
Ziemia: 38378 | Siła: 8673393
Dagorland
38. 10-10Freja [Ludzie]
Ziemia: 33789 | Siła: 4332068
+1
draw[D] maroo [Krasnoludy]
Ziemia: 34148 | Siła: 7470617
Dagorland
38. 10-10Ull [Ludzie]
Ziemia: 28596 | Siła: 2326605
+1
atak[D]Sydney85 [Gobliny]
Ziemia: 32527 | Siła: 6074601
Dagorland
38. 10-10Modi [Ludzie]
Ziemia: 32428 | Siła: 4765588
+1
draw[D] Gawron [Br-Oug]
Ziemia: 32009 | Siła: 1107180
Dagorland
38. 10-10Thor [Ludzie]
Ziemia: 31708 | Siła: 3463963
+1
draw[D] Kapsuła [Dżiny]
Ziemia: 32447 | Siła: 1087398
Dagorland
38. 10-10Hermod [Ludzie]
Ziemia: 25931 | Siła: 2597505
+1
draw[D] Tank [Gnomy]
Ziemia: 32000 | Siła: 1063650
Dagorland
38. 10-10Dzialki Lesne [Ludzie]
Ziemia: 31081 | Siła: 4500055
draw[D] razorix [Olbrzymy]
Ziemia: 33509 | Siła: 10203305
Dagorland
38. 10-10Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 28526 | Siła: 2334405
+1
draw[D] AfgUn [Olbrzymy]
Ziemia: 33275 | Siła: 9176620
Dagorland
38. 10-10Gefion [Ludzie]
Ziemia: 30775 | Siła: 4084692
+1
draw[D] Slinki [Gnomy]
Ziemia: 31500 | Siła: 1020307
Dagorland
38. 10-10Ull [Ludzie]
Ziemia: 28596 | Siła: 2326605
+1
draw[D] Acid [Dżiny]
Ziemia: 32000 | Siła: 1082391
Dagorland
38. 10-10Hönir [Dżiny]
Ziemia: 28781 | Siła: 2504856
+2
draw[D] Avalon [Ludzie]
Ziemia: 30000 | Siła: 855461
Dagorland
38. 10-10Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 21727 | Siła: 987399
+1
atak[D] Kreaven [Ludzie]
Ziemia: 29200 | Siła: 3428889
Dagorland
38. 10-10Freja [Ludzie]
Ziemia: 33789 | Siła: 4332068
+1
draw[D] Sellene [Niziołki]
Ziemia: 29100 | Siła: 1264353
Dagorland
38. 10-10Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 28526 | Siła: 2334405
+1
draw[D] Sellene [Niziołki]
Ziemia: 29100 | Siła: 1264353
Dagorland
38. 10-10Modi [Ludzie]
Ziemia: 32428 | Siła: 4765588
atak[D] Matys [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 23238 | Siła: 958133
Dagorland
38. 10-10Freja [Ludzie]
Ziemia: 33789 | Siła: 4332068
+1
draw[D] Leleń [Ożywieńcy]
Ziemia: 37895 | Siła: 1188825
Dagorland
38. 10-10Freja [Ludzie]
Ziemia: 33789 | Siła: 4332068
+1
draw[D] Pago [Elfy]
Ziemia: 36985 | Siła: 7146651
Dagorland
38. 10-10Thor [Ludzie]
Ziemia: 31708 | Siła: 3463963
+2
draw[D] Ventrue [Krasnoludy]
Ziemia: 38378 | Siła: 8673393
Dagorland
38. 10-10Thor [Ludzie]
Ziemia: 31708 | Siła: 3463963
+1
draw[D] maroo [Krasnoludy]
Ziemia: 34148 | Siła: 7470617
Dagorland
38. 10-10Thor [Ludzie]
Ziemia: 31708 | Siła: 3463963
+1
draw[D]Sydney85 [Gobliny]
Ziemia: 32527 | Siła: 6074601
Dagorland
38. 10-10Hodur [Ludzie]
Ziemia: 33134 | Siła: 4732094
+1
draw[D] Gawron [Br-Oug]
Ziemia: 32009 | Siła: 1107180
Dagorland
38. 10-10Hodur [Ludzie]
Ziemia: 33134 | Siła: 4732094
+1
draw[D] Kapsuła [Dżiny]
Ziemia: 32447 | Siła: 1087398
Dagorland
38. 10-10Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 28636 | Siła: 2678348
+1
draw[D] Tank [Gnomy]
Ziemia: 32000 | Siła: 1063650
Dagorland
38. 10-10Modi [Ludzie]
Ziemia: 32428 | Siła: 4765588
+1
draw[D] razorix [Olbrzymy]
Ziemia: 33509 | Siła: 10203305
Dagorland
38. 10-10Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 28636 | Siła: 2678348
+2
draw[D] AfgUn [Olbrzymy]
Ziemia: 33275 | Siła: 9176620
Dagorland
38. 10-10Modi [Ludzie]
Ziemia: 32428 | Siła: 4765588
+1
draw[D] Slinki [Gnomy]
Ziemia: 31500 | Siła: 1020307
Dagorland
38. 10-10Dzialki Lesne [Ludzie]
Ziemia: 31081 | Siła: 4500055
+1
draw[D] Acid [Dżiny]
Ziemia: 32000 | Siła: 1082391
Dagorland
38. 10-10Baldur [Ludzie]
Ziemia: 32129 | Siła: 4789847
+1
draw[D] Avalon [Ludzie]
Ziemia: 30000 | Siła: 855461
Dagorland
38. 10-10Widar [Ludzie]
Ziemia: 24600 | Siła: 3827760
+2
draw[D] Avalon [Ludzie]
Ziemia: 30000 | Siła: 855461
Dagorland
38. 10-10Dzialki Lesne [Ludzie]
Ziemia: 31081 | Siła: 4500055
+1
draw[D] Sellene [Niziołki]
Ziemia: 29100 | Siła: 1264353
Dagorland
38. 10-10Gefion [Ludzie]
Ziemia: 30775 | Siła: 4084692
+1
atak[D] Matys [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 23238 | Siła: 958133
Dagorland
38. 10-10Delling [Ludzie]
Ziemia: 25608 | Siła: 3868988
+1
draw[D] Leleń [Ożywieńcy]
Ziemia: 37895 | Siła: 1188825
Dagorland
38. 10-10Widar [Ludzie]
Ziemia: 24600 | Siła: 3827760
+1
draw[D] Pago [Elfy]
Ziemia: 36985 | Siła: 7146651
Dagorland
38. 10-10Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 22873 | Siła: 1913389
+1
draw[D]Sydney85 [Gobliny]
Ziemia: 32527 | Siła: 6074601
Dagorland
38. 10-10Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 22873 | Siła: 1913389
+1
draw[D] Acid [Dżiny]
Ziemia: 32000 | Siła: 1082391
Dagorland
37. 10-10 Ataki na koalicję Dagorland: udane - 4, nieudane - 33
Obrony przed koalicją Dagorland: udane - 0, nieudane - 10

10-11 Koalicja Dagorland oddwołała wojnę z koalicją Valholl
10-11 Koalicja Valholl oddwołała wojnę z koalicją Dagorland

10-18 Koalicja Hagen wypowiedziała wojnę koalicji valholl
10-18 Koalicja Valholl wypowiedziała wojnę koalicji Hagen

47. 10-19Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 19328 | Siła: 772611
atak+5
Than [Krasnoludy]
Ziemia: 32064 | Siła: 7254684
Hagen
47. 10-19Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 19004 | Siła: 741853
atak+5
Sa Nata A Na! [Krasnoludy]
Ziemia: 32006 | Siła: 7694184
Hagen
47. 10-19Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 19328 | Siła: 772611
atak+5
Sa Nata A Na! [Krasnoludy]
Ziemia: 32006 | Siła: 7694184
Hagen
47. 10-19Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 19004 | Siła: 741853
atak+1
Idę po WAS !!!1 [Gobliny]
Ziemia: 30715 | Siła: 1796987
Hagen
47. 10-19Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 19004 | Siła: 741853
atak+1
Podkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 30626 | Siła: 1917522
Hagen
47. 10-19Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 19328 | Siła: 772611
atak+2
Silent Assasin [Krasnoludy]
Ziemia: 35196 | Siła: 10456364
Hagen
47. 10-19Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 19328 | Siła: 772611
atakSilent Assasin [Krasnoludy]
Ziemia: 35196 | Siła: 10456364
Hagen
47. 10-19Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 19004 | Siła: 741853
atak+1
Podkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 30626 | Siła: 1917522
Hagen
47. 10-19Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 19328 | Siła: 772611
atak+2
Than [Krasnoludy]
Ziemia: 32064 | Siła: 7254684
Hagen
47. 10-19Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 19004 | Siła: 741853
atak+1
Marszałek Kocurzycy [Gobliny]
Ziemia: 30252 | Siła: 1797759
Hagen
47. 10-19Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 19328 | Siła: 772611
drawThaumiel [Krasnoludy]
Ziemia: 30075 | Siła: 7004572
Hagen
47. 10-19Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 19004 | Siła: 741853
atak+2
Romanof [Krasnoludy]
Ziemia: 30377 | Siła: 6458184
Hagen
47. 10-19Odyn [Ludzie]
Ziemia: 30499 | Siła: 6145844
+1
drawHamster [Ożywieńcy]
Ziemia: 32123 | Siła: 1508697
Hagen
47. 10-19Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 28300 | Siła: 3824302
+1
drawSoul Harvest [Ożywieńcy]
Ziemia: 32016 | Siła: 1467820
Hagen
47. 10-19Hadur [Ludzie]
Ziemia: 37707 | Siła: 2329031
+2
atakLekasay [Ożywieńcy]
Ziemia: 33473 | Siła: 6416460
Hagen
47. 10-19Ull [Ludzie]
Ziemia: 28000 | Siła: 994285
+1
drawHamster [Ożywieńcy]
Ziemia: 32123 | Siła: 1508697
Hagen
47. 10-19CH-47 [Ludzie]
Ziemia: 44104 | Siła: 882036
+1
drawSoul Harvest [Ożywieńcy]
Ziemia: 32016 | Siła: 1467820
Hagen
47. 10-19Modi [Ludzie]
Ziemia: 32428 | Siła: 1872900
+3
drawLekasay [Ożywieńcy]
Ziemia: 33473 | Siła: 6416460
Hagen
47. 10-19Hermod [Ludzie]
Ziemia: 28500 | Siła: 4024199
+5
drawHamster [Ożywieńcy]
Ziemia: 32123 | Siła: 1508697
Hagen
47. 10-19Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 39000 | Siła: 1519391
+1
drawSoul Harvest [Ożywieńcy]
Ziemia: 32016 | Siła: 1467820
Hagen
47. 10-19Gefion [Ludzie]
Ziemia: 30775 | Siła: 5243224
+1
drawRoboute [Ożywieńcy]
Ziemia: 32028 | Siła: 1219182
Hagen
47. 10-19Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 28107 | Siła: 1692903
+1
drawLekasay [Ożywieńcy]
Ziemia: 33473 | Siła: 6416460
Hagen
47. 10-19Gefion [Ludzie]
Ziemia: 30775 | Siła: 5243224
+1
drawShota [Niziołki]
Ziemia: 28416 | Siła: 1285945
Hagen
47. 10-19Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 28300 | Siła: 3824302
+1
drawRomanof [Krasnoludy]
Ziemia: 30377 | Siła: 6458184
Hagen
47. 10-19 Ataki na koalicję Hagen: udane - 1, nieudane - 11
Obrony przed koalicją Hagen: udane - 1, nieudane - 11

48. 10-20Baldur [Ludzie]
Ziemia: 24723 | Siła: 2819573
atak+5
Sa Nata A Na! [Krasnoludy]
Ziemia: 32510 | Siła: 6172400
Hagen
48. 10-20Baldur [Ludzie]
Ziemia: 24723 | Siła: 2819573
atak+5
Than [Krasnoludy]
Ziemia: 32604 | Siła: 5752461
Hagen
48. 10-20Baldur [Ludzie]
Ziemia: 24723 | Siła: 2819573
atak+5
Idę po WAS !!!1 [Gobliny]
Ziemia: 30960 | Siła: 1805486
Hagen
48. 10-20Baldur [Ludzie]
Ziemia: 24723 | Siła: 2819573
atak+1
Silent Assasin [Krasnoludy]
Ziemia: 35203 | Siła: 6002588
Hagen
48. 10-20Ull [Ludzie]
Ziemia: 26320 | Siła: 2450836
atak+1
Podkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 30832 | Siła: 1524418
Hagen
48. 10-20Baldur [Ludzie]
Ziemia: 24723 | Siła: 2819573
atak+1
Romanof [Krasnoludy]
Ziemia: 30377 | Siła: 4177622
Hagen
48. 10-20Odyn [Ludzie]
Ziemia: 31268 | Siła: 5813764
draw+1
Marszałek Kocurzycy [Gobliny]
Ziemia: 30458 | Siła: 1731611
Hagen
48. 10-20Gefion [Ludzie]
Ziemia: 30775 | Siła: 5400089
draw+1
Thaumiel [Krasnoludy]
Ziemia: 30078 | Siła: 4971501
Hagen
48. 10-20Delling [Ludzie]
Ziemia: 29054 | Siła: 4969520
draw+1
Romanof [Krasnoludy]
Ziemia: 30377 | Siła: 4177622
Hagen
48. 10-20Odyn [Ludzie]
Ziemia: 31268 | Siła: 5813764
+2
drawSilent Assasin [Krasnoludy]
Ziemia: 35203 | Siła: 6002588
Hagen
48. 10-20Hadur [Ludzie]
Ziemia: 37707 | Siła: 2543528
+2
drawLekasay [Ożywieńcy]
Ziemia: 33478 | Siła: 1535641
Hagen
48. 10-20Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 28300 | Siła: 3447201
+2
drawPodkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 30832 | Siła: 1524418
Hagen
48. 10-20Ull [Ludzie]
Ziemia: 26320 | Siła: 2450836
+2
drawPodkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 30832 | Siła: 1524418
Hagen
48. 10-20CH-47 [Ludzie]
Ziemia: 44104 | Siła: 1540332
+1
drawLekasay [Ożywieńcy]
Ziemia: 33478 | Siła: 1535641
Hagen
48. 10-20Modi [Ludzie]
Ziemia: 32428 | Siła: 1822054
+1
drawSilent Assasin [Krasnoludy]
Ziemia: 35203 | Siła: 6002588
Hagen
48. 10-20Hermod [Ludzie]
Ziemia: 28500 | Siła: 3700612
+1
drawPodkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 30832 | Siła: 1524418
Hagen
48. 10-20Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 39000 | Siła: 2639049
+1
drawShota [Niziołki]
Ziemia: 28930 | Siła: 1233864
Hagen
48. 10-20Gefion [Ludzie]
Ziemia: 30775 | Siła: 5400089
+1
drawHimself [Br-Oug]
Ziemia: 32396 | Siła: 2066817
Hagen
48. 10-20Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 28107 | Siła: 2999960
drawIdę po WAS !!!1 [Gobliny]
Ziemia: 30960 | Siła: 1805486
Hagen
48. 10-20Gefion [Ludzie]
Ziemia: 30775 | Siła: 5400089
+1
drawShota [Niziołki]
Ziemia: 28930 | Siła: 1233864
Hagen
48. 10-20Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 28300 | Siła: 3447201
+1
drawThaumiel [Krasnoludy]
Ziemia: 30078 | Siła: 4971501
Hagen
48. 10-20Ull [Ludzie]
Ziemia: 26320 | Siła: 2450836
+1
drawRomanof [Krasnoludy]
Ziemia: 30377 | Siła: 4177622
Hagen
48. 10-20Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 39000 | Siła: 2639049
+1
drawSa Nata A Na! [Krasnoludy]
Ziemia: 32510 | Siła: 6172400
Hagen
48. 10-20 Ataki na koalicję Hagen: udane - 0, nieudane - 14
Obrony przed koalicją Hagen: udane - 3, nieudane - 6

49. 10-21Baldur [Ludzie]
Ziemia: 21850 | Siła: 1060890
atak+2
Podkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 28174 | Siła: 1883087
Hagen
49. 10-21Hönir [Dżiny]
Ziemia: 24398 | Siła: 1371923
atak+5
Sa Nata A Na! [Krasnoludy]
Ziemia: 32514 | Siła: 5178791
Hagen
49. 10-21Hadur [Ludzie]
Ziemia: 29569 | Siła: 2605259
atak+5
Idę po WAS !!!1 [Gobliny]
Ziemia: 31699 | Siła: 1651210
Hagen
49. 10-21Hönir [Dżiny]
Ziemia: 24398 | Siła: 1371923
atak+2
Than [Krasnoludy]
Ziemia: 35873 | Siła: 6318085
Hagen
49. 10-21Hadur [Ludzie]
Ziemia: 29569 | Siła: 2605259
atak+1
Sa Nata A Na! [Krasnoludy]
Ziemia: 32514 | Siła: 5178791
Hagen
49. 10-21Hönir [Dżiny]
Ziemia: 24398 | Siła: 1371923
atak+1
Podkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 28174 | Siła: 1883087
Hagen
49. 10-21Hadur [Ludzie]
Ziemia: 29569 | Siła: 2605259
atak+1
Silent Assasin [Krasnoludy]
Ziemia: 39585 | Siła: 6788901
Hagen
49. 10-21Hönir [Dżiny]
Ziemia: 24398 | Siła: 1371923
atak+2
Than [Krasnoludy]
Ziemia: 35873 | Siła: 6318085
Hagen
49. 10-21Hadur [Ludzie]
Ziemia: 29569 | Siła: 2605259
atak+1
Marszałek Kocurzycy [Gobliny]
Ziemia: 32051 | Siła: 939971
Hagen
49. 10-21Ull [Ludzie]
Ziemia: 21862 | Siła: 1117579
atakSilent Assasin [Krasnoludy]
Ziemia: 39585 | Siła: 6788901
Hagen
49. 10-21Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 23346 | Siła: 1293863
atak+1
Idę po WAS !!!1 [Gobliny]
Ziemia: 31699 | Siła: 1651210
Hagen
49. 10-21Ull [Ludzie]
Ziemia: 21862 | Siła: 1117579
atak+1
Romanof [Krasnoludy]
Ziemia: 33328 | Siła: 4911072
Hagen
49. 10-21Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 23346 | Siła: 1293863
atak+1
Podkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 28174 | Siła: 1883087
Hagen
49. 10-21Ull [Ludzie]
Ziemia: 21862 | Siła: 1117579
atak+1
Romanof [Krasnoludy]
Ziemia: 33328 | Siła: 4911072
Hagen
49. 10-21Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 23346 | Siła: 1293863
atakMarszałek Kocurzycy [Gobliny]
Ziemia: 32051 | Siła: 939971
Hagen
49. 10-21Baldur [Ludzie]
Ziemia: 21850 | Siła: 1060890
atak+1
Marszałek Kocurzycy [Gobliny]
Ziemia: 32051 | Siła: 939971
Hagen
49. 10-21Hadur [Ludzie]
Ziemia: 29569 | Siła: 2605259
atak+1
Silent Assasin [Krasnoludy]
Ziemia: 39585 | Siła: 6788901
Hagen
49. 10-21Hönir [Dżiny]
Ziemia: 24398 | Siła: 1371923
atak+2
Thaumiel [Krasnoludy]
Ziemia: 30974 | Siła: 4840133
Hagen
49. 10-21Odyn [Ludzie]
Ziemia: 31268 | Siła: 2037198
+6
atakPodkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 28174 | Siła: 1883087
Hagen
49. 10-21Hadur [Ludzie]
Ziemia: 29569 | Siła: 2605259
+1
atakPodkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 28174 | Siła: 1883087
Hagen
49. 10-21Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 28627 | Siła: 2148760
+2
drawPodkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 28174 | Siła: 1883087
Hagen
49. 10-21Ull [Ludzie]
Ziemia: 21862 | Siła: 1117579
+3
drawPodkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 28174 | Siła: 1883087
Hagen
49. 10-21CH-47 [Ludzie]
Ziemia: 44242 | Siła: 2215088
+4
drawPhthirius Pubis [Gnomy]
Ziemia: 33642 | Siła: 4078784
Hagen
49. 10-21Modi [Ludzie]
Ziemia: 32428 | Siła: 1425393
+2
drawHimself [Br-Oug]
Ziemia: 33054 | Siła: 2101301
Hagen
49. 10-21 Ataki na koalicję Hagen: udane - 2, nieudane - 4
Obrony przed koalicją Hagen: udane - 0, nieudane - 18

10-22 Koalicja Valholl poddała się koalicji Hagen
50. 10-22Odyn [Ludzie]
Ziemia: 24060 | Siła: 2885153
atak+5
Idę po WAS !!!1 [Gobliny]
Ziemia: 33271 | Siła: 2588344
Hagen
50. 10-22Baldur [Ludzie]
Ziemia: 17333 | Siła: 693422
atak+1
Silent Assasin [Krasnoludy]
Ziemia: 41241 | Siła: 5808496
Hagen
50. 10-22Delling [Ludzie]
Ziemia: 23310 | Siła: 2786440
atak+3
Sa Nata A Na! [Krasnoludy]
Ziemia: 35004 | Siła: 5872170
Hagen
50. 10-22Odyn [Ludzie]
Ziemia: 24060 | Siła: 2885153
atak+1
Sa Nata A Na! [Krasnoludy]
Ziemia: 35004 | Siła: 5872170
Hagen
50. 10-22Baldur [Ludzie]
Ziemia: 17333 | Siła: 693422
atak+1
Marszałek Kocurzycy [Gobliny]
Ziemia: 29532 | Siła: 1671967
Hagen
50. 10-22Delling [Ludzie]
Ziemia: 23310 | Siła: 2786440
atak+1
Than [Krasnoludy]
Ziemia: 36268 | Siła: 5023898
Hagen
50. 10-22Odyn [Ludzie]
Ziemia: 24060 | Siła: 2885153
atak+1
Podkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 25910 | Siła: 2021058
Hagen
50. 10-22Baldur [Ludzie]
Ziemia: 17333 | Siła: 693422
atak+1
Marszałek Kocurzycy [Gobliny]
Ziemia: 29532 | Siła: 1671967
Hagen
50. 10-22Delling [Ludzie]
Ziemia: 23310 | Siła: 2786440
atak+1
Than [Krasnoludy]
Ziemia: 36268 | Siła: 5023898
Hagen
50. 10-22Odyn [Ludzie]
Ziemia: 24060 | Siła: 2885153
atak+2
Silent Assasin [Krasnoludy]
Ziemia: 41241 | Siła: 5808496
Hagen
50. 10-22Delling [Ludzie]
Ziemia: 23310 | Siła: 2786440
atak+1
Marszałek Kocurzycy [Gobliny]
Ziemia: 29532 | Siła: 1671967
Hagen
50. 10-22Odyn [Ludzie]
Ziemia: 24060 | Siła: 2885153
atak+2
Idę po WAS !!!1 [Gobliny]
Ziemia: 33271 | Siła: 2588344
Hagen
50. 10-22Baldur [Ludzie]
Ziemia: 17333 | Siła: 693422
atak+2
Shota [Niziołki]
Ziemia: 29550 | Siła: 1001249
Hagen
50. 10-22Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 21946 | Siła: 953141
atak+1
Sa Nata A Na! [Krasnoludy]
Ziemia: 35004 | Siła: 5872170
Hagen
50. 10-22Ull [Ludzie]
Ziemia: 20551 | Siła: 830897
atak+2
Thaumiel [Krasnoludy]
Ziemia: 30974 | Siła: 3689018
Hagen
50. 10-22Delling [Ludzie]
Ziemia: 23310 | Siła: 2786440
atak+1
Podkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 25910 | Siła: 2021058
Hagen
50. 10-22Ull [Ludzie]
Ziemia: 20551 | Siła: 830897
+3
drawHamster [Ożywieńcy]
Ziemia: 36426 | Siła: 4506068
Hagen
50. 10-22Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 30067 | Siła: 1251928
+3
drawALTUR`RANG [Ożywieńcy]
Ziemia: 33277 | Siła: 1379813
Hagen
50. 10-22Odyn [Ludzie]
Ziemia: 24060 | Siła: 2885153
+1
atakMarszałek Kocurzycy [Gobliny]
Ziemia: 29532 | Siła: 1671967
Hagen
50. 10-22Hadur [Ludzie]
Ziemia: 30464 | Siła: 3912329
+1
atakPodkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 25910 | Siła: 2021058
Hagen
50. 10-22Gefion [Ludzie]
Ziemia: 33485 | Siła: 4556174
+1
drawHamster [Ożywieńcy]
Ziemia: 36426 | Siła: 4506068
Hagen
50. 10-22Modi [Ludzie]
Ziemia: 32428 | Siła: 4506353
+1
drawALTUR`RANG [Ożywieńcy]
Ziemia: 33277 | Siła: 1379813
Hagen
50. 10-22Hermod [Ludzie]
Ziemia: 28500 | Siła: 1001615
+2
atakMarszałek Kocurzycy [Gobliny]
Ziemia: 29532 | Siła: 1671967
Hagen
50. 10-22CH-47 [Ludzie]
Ziemia: 44250 | Siła: 1364075
+1
drawHamster [Ożywieńcy]
Ziemia: 36426 | Siła: 4506068
Hagen
50. 10-22Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 39102 | Siła: 1474973
+1
drawALTUR`RANG [Ożywieńcy]
Ziemia: 33277 | Siła: 1379813
Hagen
50. 10-22Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 21946 | Siła: 953141
+3
drawMarszałek Kocurzycy [Gobliny]
Ziemia: 29532 | Siła: 1671967
Hagen
50. 10-22Hadur [Ludzie]
Ziemia: 30464 | Siła: 3912329
+1
drawSoul Harvest [Ożywieńcy]
Ziemia: 43883 | Siła: 1395289
Hagen
50. 10-22Modi [Ludzie]
Ziemia: 32428 | Siła: 4506353
+3
drawSoul Harvest [Ożywieńcy]
Ziemia: 43883 | Siła: 1395289
Hagen
50. 10-22Modi [Ludzie]
Ziemia: 32428 | Siła: 4506353
+1
drawSoul Harvest [Ożywieńcy]
Ziemia: 43883 | Siła: 1395289
Hagen
50. 10-22Odyn [Ludzie]
Ziemia: 24060 | Siła: 2885153
+1
drawSoul Harvest [Ożywieńcy]
Ziemia: 43883 | Siła: 1395289
Hagen
50. 10-22Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 39102 | Siła: 1474973
+2
drawHamster [Ożywieńcy]
Ziemia: 36426 | Siła: 4506068
Hagen
50. 10-22Freja [Ludzie]
Ziemia: 35180 | Siła: 4619494
+1
drawALTUR`RANG [Ożywieńcy]
Ziemia: 33277 | Siła: 1379813
Hagen
50. 10-22Freja [Ludzie]
Ziemia: 35180 | Siła: 4619494
+1
atakPodkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 25910 | Siła: 2021058
Hagen
50. 10-22Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 21946 | Siła: 953141
+1
atakPodkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 25910 | Siła: 2021058
Hagen
50. 10-22Hadur [Ludzie]
Ziemia: 30464 | Siła: 3912329
drawHamster [Ożywieńcy]
Ziemia: 36426 | Siła: 4506068
Hagen
50. 10-22Ull [Ludzie]
Ziemia: 20551 | Siła: 830897
+2
drawPodkarpacie [Gobliny]
Ziemia: 25910 | Siła: 2021058
Hagen
49. 10-22 Ataki na koalicję Hagen: udane - 5, nieudane - 15
Obrony przed koalicją Hagen: udane - 0, nieudane - 16

10-23 Koalicja Hagen oddwołała wojnę z koalicją valholl
10-23 Koalicja Valholl oddwołała wojnę z koalicją Hagen

10-27 Koalicja Valholl zasadziła się na koalicję Bardzo Cudowny Harem
10-27 Koalicja Valholl zasadziła się na koalicję Odpadki
10-27 Koalicja Valholl zasadziła się na koalicję Ghetto
55. 10-27Odyn [Ludzie]
Ziemia: 28072 | Siła: 5104481
+2
atakRohacz z Dube [Ożywieńcy]
Ziemia: 42070 | Siła: 98802
Odpadki
55. 10-27Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 31305 | Siła: 5485701
+1
atakPiekielna Jagódka [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 31498 | Siła: 20642
Odpadki
55. 10-27Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 28400 | Siła: 3812291
+2
atakKubek Kawy [Ożywieńcy]
Ziemia: 45528 | Siła: 545773
Odpadki
55. 10-27Hadur [Ludzie]
Ziemia: 33028 | Siła: 5743442
+2
atakRohacz z Dube [Ożywieńcy]
Ziemia: 42070 | Siła: 98802
Odpadki
55. 10-27Freja [Ludzie]
Ziemia: 35893 | Siła: 6565929
+1
atakKubek Kawy [Ożywieńcy]
Ziemia: 45528 | Siła: 545773
Odpadki
55. 10-27Modi [Ludzie]
Ziemia: 32428 | Siła: 4654548
+2
drawOosom [Olbrzymy]
Ziemia: 30096 | Siła: 3222773
Ghetto
55. 10-27CH-47 [Ludzie]
Ziemia: 44250 | Siła: 6638673
+2
drawOrder [Olbrzymy]
Ziemia: 31278 | Siła: 3953183
Ghetto
55. 10-27Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 28400 | Siła: 3812291
+2
drawGlory [Gnomy]
Ziemia: 33925 | Siła: 1366040
Ghetto
55. 10-27Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 39102 | Siła: 5420450
+3
drawGlory [Gnomy]
Ziemia: 33925 | Siła: 1366040
Ghetto
55. 10-27Hermod [Ludzie]
Ziemia: 31833 | Siła: 5114680
+2
drawOosom [Olbrzymy]
Ziemia: 30096 | Siła: 3222773
Ghetto
55. 10-27Ull [Ludzie]
Ziemia: 24573 | Siła: 2574478
+2
drawOrder [Olbrzymy]
Ziemia: 31278 | Siła: 3953183
Ghetto
55. 10-27Ull [Ludzie]
Ziemia: 24573 | Siła: 2574478
+2
drawOrder [Olbrzymy]
Ziemia: 31278 | Siła: 3953183
Ghetto
55. 10-27Hönir [Dżiny]
Ziemia: 29019 | Siła: 4430057
+4
drawOosom [Olbrzymy]
Ziemia: 30096 | Siła: 3222773
Ghetto
55. 10-27Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 28742 | Siła: 3900124
+1
drawGlory [Gnomy]
Ziemia: 33925 | Siła: 1366040
Ghetto
55. 10-27Gefion [Ludzie]
Ziemia: 34141 | Siła: 6288575
+2
drawObvious [Olbrzymy]
Ziemia: 28282 | Siła: 2590370
Ghetto
55. 10-27Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 31305 | Siła: 5485701
+2
drawOwnage [Olbrzymy]
Ziemia: 27843 | Siła: 2350183
Ghetto
55. 10-27Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 28742 | Siła: 3900124
+2
drawOwnage [Olbrzymy]
Ziemia: 27843 | Siła: 2350183
Ghetto
55. 10-27Gefion [Ludzie]
Ziemia: 34141 | Siła: 6288575
+2
drawObvious [Olbrzymy]
Ziemia: 28282 | Siła: 2590370
Ghetto
55. 10-27Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 39102 | Siła: 5420450
+3
drawObvious [Olbrzymy]
Ziemia: 28282 | Siła: 2590370
Ghetto
55. 10-27Hermod [Ludzie]
Ziemia: 31833 | Siła: 5114680
+2
drawOwnage [Olbrzymy]
Ziemia: 27843 | Siła: 2350183
Ghetto
49. 10-27 Ataki na koalicję Odpadki: udane - 5, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Odpadki: udane - 0, nieudane - 0
Ataki na koalicję Ghetto: udane - 0, nieudane - 15
Obrony przed koalicją Ghetto: udane - 0, nieudane - 0

10-28 Koalicja Allied Forces zasadziła się na koalicję Valholl
10-28 Koalicja Valholl wypowiedziała wojnę koalicji Allied Forces
10-28 Koalicja Valholl oddwołała wojnę z koalicją Odpadki
10-28 Koalicja Valholl oddwołała wojnę z koalicją Bardzo Cudowny Harem
10-28 Koalicja Valholl oddwołała wojnę z koalicją Ghetto
10-28 Koalicja Valholl oddwołała wojnę z koalicją Allied Forces
56. 10-28CH-47 [Ludzie]
Ziemia: 36846 | Siła: 1968113
atak+2
AFeee [Br-Oug]
Ziemia: 31100 | Siła: 972028
Allied Forces
56. 10-28CH-47 [Ludzie]
Ziemia: 36846 | Siła: 1968113
atak+1
AF Gos [Br-Oug]
Ziemia: 31100 | Siła: 1214138
Allied Forces
56. 10-28CH-47 [Ludzie]
Ziemia: 36846 | Siła: 1968113
atak+1
AF Spirytus Movens [Elfy]
Ziemia: 40000 | Siła: 1429106
Allied Forces
56. 10-28Freja [Ludzie]
Ziemia: 34237 | Siła: 3189518
atak+3
AF Kreaven [Gobliny]
Ziemia: 34148 | Siła: 5463246
Allied Forces
56. 10-28Freja [Ludzie]
Ziemia: 34237 | Siła: 3189518
draw+3
AF Biust Teściowej [Olbrzymy]
Ziemia: 39217 | Siła: 9602876
Allied Forces
56. 10-28Gefion [Ludzie]
Ziemia: 31225 | Siła: 5274479
atak+3
AF misiek ...eee... [Krasnoludy]
Ziemia: 43513 | Siła: 11388063
Allied Forces
56. 10-28Gefion [Ludzie]
Ziemia: 31225 | Siła: 5274479
atak+1
AF Biust Teściowej [Olbrzymy]
Ziemia: 39217 | Siła: 9602876
Allied Forces
56. 10-28Odyn [Ludzie]
Ziemia: 28659 | Siła: 3464306
+3
atakOmnipotent [Olbrzymy]
Ziemia: 24172 | Siła: 5029566
Ghetto
56. 10-28Hadur [Ludzie]
Ziemia: 33028 | Siła: 2735765
+5
atakOmnipotent [Olbrzymy]
Ziemia: 24172 | Siła: 5029566
Ghetto
56. 10-28Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 36179 | Siła: 4676917
+3
atakPath [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 24250 | Siła: 2796136
Ghetto
56. 10-28Ull [Ludzie]
Ziemia: 25886 | Siła: 1667298
+2
atakPath [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 24250 | Siła: 2796136
Ghetto
56. 10-28Hermod [Ludzie]
Ziemia: 36255 | Siła: 5412670
+5
atakPride [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 30135 | Siła: 3404612
Ghetto
49. 10-28 Ataki na koalicję Allied Forces: udane - 0, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Allied Forces: udane - 1, nieudane - 6
Ataki na koalicję Ghetto: udane - 5, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Ghetto: udane - 0, nieudane - 0

57. 10-29Hermod [Ludzie]
Ziemia: 32036 | Siła: 2570897
atak+1
AFeee [Br-Oug]
Ziemia: 31100 | Siła: 1035345
Allied Forces
57. 10-29Hermod [Ludzie]
Ziemia: 32036 | Siła: 2570897
draw+1
AF Spirytus Movens [Elfy]
Ziemia: 40000 | Siła: 1432753
Allied Forces
57. 10-29Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 30051 | Siła: 778189
atak+1
AF Gos [Br-Oug]
Ziemia: 31100 | Siła: 1202293
Allied Forces
57. 10-29Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 30051 | Siła: 778189
atak+2
AF misiek ...eee... [Krasnoludy]
Ziemia: 43513 | Siła: 12815206
Allied Forces
57. 10-29Hodur [Ludzie]
Ziemia: 32334 | Siła: 3784460
drawAF Kreaven [Gobliny]
Ziemia: 35311 | Siła: 5704566
Allied Forces
57. 10-29Hodur [Ludzie]
Ziemia: 32334 | Siła: 3784460
atak+2
AF Biust Teściowej [Olbrzymy]
Ziemia: 42030 | Siła: 12115411
Allied Forces
57. 10-29Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 31673 | Siła: 725696
atak+1
AF Biust Teściowej [Olbrzymy]
Ziemia: 42030 | Siła: 12115411
Allied Forces
57. 10-29Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 31673 | Siła: 725696
atak+3
AF 0wnejdż k0dziaż [Krasnoludy]
Ziemia: 47242 | Siła: 13223206
Allied Forces
57. 10-29Hermod [Ludzie]
Ziemia: 32036 | Siła: 2570897
atak+2
AF misiek ...eee... [Krasnoludy]
Ziemia: 43513 | Siła: 12815206
Allied Forces
57. 10-29Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 30051 | Siła: 778189
atak+1
AF Predator [Olbrzymy]
Ziemia: 42801 | Siła: 10980376
Allied Forces
57. 10-29Hodur [Ludzie]
Ziemia: 32334 | Siła: 3784460
draw+2
AF Cave [Krasnoludy]
Ziemia: 44963 | Siła: 11806993
Allied Forces
57. 10-29 Ataki na koalicję Allied Forces: udane - 0, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Allied Forces: udane - 3, nieudane - 8

10-30 Koalicja Valholl wypowiedziała wojnę koalicji przycinanie ziemi
10-30 Koalicja Valholl poddała się koalicji Przycinanie ziemi

10-31 Koalicja Allied Forces oddwołała wojnę z koalicją Valholl

11-06 Koalicja Valholl wypowiedziała wojnę koalicji Władcy Mroku
11-06 Koalicja Władcy Mroku wypowiedziała wojnę koalicji Valholl

66. 11-07Hönir [Dżiny]
Ziemia: 29335 | Siła: 879825
atak+2
[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 26316 | Siła: 4588543
Władcy Mroku
66. 11-07Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 29235 | Siła: 989924
atak+2
[WM] - Lord Firehorn [Ludzie]
Ziemia: 30000 | Siła: 1355316
Władcy Mroku
66. 11-07Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 27973 | Siła: 932126
atak+2
[WM] - Lord Kali [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 30481 | Siła: 866941
Władcy Mroku
66. 11-07Baldur [Ludzie]
Ziemia: 28122 | Siła: 5408542
atak+2
[WM] - Lord Kali [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 30481 | Siła: 866941
Władcy Mroku
66. 11-07Ull [Ludzie]
Ziemia: 27768 | Siła: 5426776
atak+1
[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 26316 | Siła: 4588543
Władcy Mroku
66. 11-07Odyn [Ludzie]
Ziemia: 28553 | Siła: 4025517
+4
atak[WM] - Lord Kamikaze [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 27260 | Siła: 57243
Władcy Mroku
66. 11-07Hadur [Ludzie]
Ziemia: 34150 | Siła: 5532877
+4
atak[WM] - Lord Deszcz [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 24300 | Siła: 671504
Władcy Mroku
66. 11-07Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 29338 | Siła: 4426365
+1
atak[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 26316 | Siła: 4588543
Władcy Mroku
66. 11-07Ull [Ludzie]
Ziemia: 27768 | Siła: 5426776
+1
atak[WM] - Lord Voltrax [Dżiny]
Ziemia: 28204 | Siła: 1029011
Władcy Mroku
66. 11-07Hermod [Ludzie]
Ziemia: 32317 | Siła: 6980664
+2
atak[WM] - Lord Niuel [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 27260 | Siła: 40735
Władcy Mroku
66. 11-07Modi [Ludzie]
Ziemia: 33439 | Siła: 5048247
+2
atak[WM] Lord Iperlian [Ludzie]
Ziemia: 31166 | Siła: 8632740
Władcy Mroku
66. 11-07Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 33118 | Siła: 6758254
+2
draw[WM] - Lord Kamikaze [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 27260 | Siła: 57243
Władcy Mroku
66. 11-07Gefion [Ludzie]
Ziemia: 38157 | Siła: 7426345
+2
atak[WM] - Lord Deszcz [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 24300 | Siła: 671504
Władcy Mroku
66. 11-07Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 30801 | Siła: 4538149
+2
atak[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 26316 | Siła: 4588543
Władcy Mroku
66. 11-07CH-47 [Ludzie]
Ziemia: 38921 | Siła: 8391378
+3
draw[WM] - Lord Apsu [Ożywieńcy]
Ziemia: 33572 | Siła: 1180986
Władcy Mroku
66. 11-07CH-47 [Ludzie]
Ziemia: 38921 | Siła: 8391378
+3
draw[WM] - Lord Apsu [Ożywieńcy]
Ziemia: 33572 | Siła: 1180986
Władcy Mroku
66. 11-07CH-47 [Ludzie]
Ziemia: 38921 | Siła: 8391378
+1
draw[WM] - Lord Apsu [Ożywieńcy]
Ziemia: 33572 | Siła: 1180986
Władcy Mroku
66. 11-07Gefion [Ludzie]
Ziemia: 38157 | Siła: 7426345
+3
atak[WM] - Lord Argos [Br-Oug]
Ziemia: 25565 | Siła: 1961840
Władcy Mroku
66. 11-07Freja [Ludzie]
Ziemia: 35487 | Siła: 6060453
+2
atak[WM] - Lord Argos [Br-Oug]
Ziemia: 25565 | Siła: 1961840
Władcy Mroku
66. 11-07Freja [Ludzie]
Ziemia: 35487 | Siła: 6060453
+1
atak[WM] - Lord Argos [Br-Oug]
Ziemia: 25565 | Siła: 1961840
Władcy Mroku
66. 11-07Hadur [Ludzie]
Ziemia: 34150 | Siła: 5532877
+1
draw[WM] - Lord Spider [Br-Oug]
Ziemia: 31500 | Siła: 6218714
Władcy Mroku
66. 11-07Hadur [Ludzie]
Ziemia: 34150 | Siła: 5532877
+1
draw[WM] - Lord Shadow [Ożywieńcy]
Ziemia: 35142 | Siła: 1299172
Władcy Mroku
66. 11-07Modi [Ludzie]
Ziemia: 33439 | Siła: 5048247
+1
draw[WM] - Lord Kreaven [Br-Oug]
Ziemia: 30645 | Siła: 7713060
Władcy Mroku
66. 11-07Modi [Ludzie]
Ziemia: 33439 | Siła: 5048247
+1
draw[WM] - Lord Firehorn [Ludzie]
Ziemia: 30000 | Siła: 1355316
Władcy Mroku
66. 11-07Hodur [Ludzie]
Ziemia: 33991 | Siła: 7378712
+1
draw[WM] - Lord Firehorn [Ludzie]
Ziemia: 30000 | Siła: 1355316
Władcy Mroku
66. 11-07Hodur [Ludzie]
Ziemia: 33991 | Siła: 7378712
+1
draw[WM] - Lord Kamikaze [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 27260 | Siła: 57243
Władcy Mroku
66. 11-07Hermod [Ludzie]
Ziemia: 32317 | Siła: 6980664
+1
draw[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 26316 | Siła: 4588543
Władcy Mroku
66. 11-07Delling [Ludzie]
Ziemia: 29835 | Siła: 5050774
+1
draw[WM] - Lord Niuel [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 27260 | Siła: 40735
Władcy Mroku
66. 11-07 Ataki na koalicję Władcy Mroku: udane - 11, nieudane - 12
Obrony przed koalicją Władcy Mroku: udane - 0, nieudane - 5

67. 11-08Modi [Ludzie]
Ziemia: 27776 | Siła: 242848
atak+1
[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 27379 | Siła: 3116837
Władcy Mroku
67. 11-08Hodur [Ludzie]
Ziemia: 31952 | Siła: 3158964
draw+1
[WM] - Lord Kali [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 30481 | Siła: 834332
Władcy Mroku
67. 11-08Modi [Ludzie]
Ziemia: 27776 | Siła: 242848
atak+2
[WM] - Lord Shadow [Ożywieńcy]
Ziemia: 35142 | Siła: 1263448
Władcy Mroku
67. 11-08Hodur [Ludzie]
Ziemia: 31952 | Siła: 3158964
atak+2
[WM] - Lord Apsu [Ożywieńcy]
Ziemia: 33654 | Siła: 1402718
Władcy Mroku
67. 11-08Modi [Ludzie]
Ziemia: 27776 | Siła: 242848
atak+4
[WM] - Lord Firehorn [Ludzie]
Ziemia: 30000 | Siła: 874305
Władcy Mroku
67. 11-08Hodur [Ludzie]
Ziemia: 31952 | Siła: 3158964
draw+2
[WM] - Lord László [Elfy]
Ziemia: 34755 | Siła: 8720737
Władcy Mroku
67. 11-08Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 27481 | Siła: 815860
atak+2
[WM] - Lord Deszcz [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 24554 | Siła: 678876
Władcy Mroku
67. 11-08Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 33118 | Siła: 4129090
draw+1
[WM] Lord Iperlian [Ludzie]
Ziemia: 31560 | Siła: 5050533
Władcy Mroku
67. 11-08 Ataki na koalicję Władcy Mroku: udane - 0, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Władcy Mroku: udane - 3, nieudane - 5

68. 11-09Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 27973 | Siła: 1250705
draw+1
[WM] - Lord Deszcz [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 24554 | Siła: 721193
Władcy Mroku
68. 11-09Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 24284 | Siła: 567472
atak+1
[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 23564 | Siła: 3010147
Władcy Mroku
68. 11-09Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 24284 | Siła: 567472
atak+1
[WM] - Lord Apsu [Ożywieńcy]
Ziemia: 33654 | Siła: 937953
Władcy Mroku
68. 11-09Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 27973 | Siła: 1250705
draw+3
[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 23564 | Siła: 3010147
Władcy Mroku
68. 11-09Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 25777 | Siła: 562292
atak+1
[WM] - Lord Firehorn [Ludzie]
Ziemia: 32000 | Siła: 977546
Władcy Mroku
68. 11-09Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 25777 | Siła: 562292
atak+2
[WM] - Lord Kali [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 27436 | Siła: 647682
Władcy Mroku
68. 11-09Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 25777 | Siła: 562292
atak[WM] - Lord Shadow [Ożywieńcy]
Ziemia: 35318 | Siła: 3621159
Władcy Mroku
68. 11-09Freja [Ludzie]
Ziemia: 34268 | Siła: 4369786
atak+2
[WM] Lord Iperlian [Ludzie]
Ziemia: 32160 | Siła: 4096650
Władcy Mroku
68. 11-09Hermod [Ludzie]
Ziemia: 35349 | Siła: 5436874
atak+2
[WM] - Lord László [Elfy]
Ziemia: 35086 | Siła: 7926358
Władcy Mroku
68. 11-09Odyn [Ludzie]
Ziemia: 28679 | Siła: 3420569
+2
atak[WM] - Lord Kali [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 27436 | Siła: 647682
Władcy Mroku
68. 11-09Hadur [Ludzie]
Ziemia: 35785 | Siła: 3381160
+2
atak[WM] - Lord Kali [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 27436 | Siła: 647682
Władcy Mroku
68. 11-09Ull [Ludzie]
Ziemia: 28149 | Siła: 4057714
+2
atak[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 23564 | Siła: 3010147
Władcy Mroku
68. 11-09Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 29799 | Siła: 2429756
+2
atak[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 23564 | Siła: 3010147
Władcy Mroku
68. 11-09Hermod [Ludzie]
Ziemia: 35349 | Siła: 5436874
+1
atak[WM] - Lord Kamikaze [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 24534 | Siła: 17516
Władcy Mroku
68. 11-09Gefion [Ludzie]
Ziemia: 39230 | Siła: 4593774
+2
atak[WM] - Lord Niuel [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 24088 | Siła: 10312
Władcy Mroku
68. 11-09Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 31723 | Siła: 4906204
atak[WM] - Lord Niuel [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 24088 | Siła: 10312
Władcy Mroku
68. 11-09Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 25777 | Siła: 562292
+4
atak[WM] - Lord Shadow [Ożywieńcy]
Ziemia: 35318 | Siła: 3621159
Władcy Mroku
68. 11-09 Ataki na koalicję Władcy Mroku: udane - 8, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Władcy Mroku: udane - 2, nieudane - 7

69. 11-10CH-47 [Ludzie]
Ziemia: 37336 | Siła: 2746835
atak+3
[WM] - Lord Deszcz [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 25031 | Siła: 389666
Władcy Mroku
69. 11-10Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 25901 | Siła: 607746
atak+1
[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 21692 | Siła: 1076744
Władcy Mroku
69. 11-10Odyn [Ludzie]
Ziemia: 28679 | Siła: 3183905
+3
draw[WM] - Lord Shadow [Ożywieńcy]
Ziemia: 35318 | Siła: 816883
Władcy Mroku
69. 11-10Hadur [Ludzie]
Ziemia: 36461 | Siła: 3659191
+1
atak[WM] - Lord Kreaven [Br-Oug]
Ziemia: 29182 | Siła: 1491646
Władcy Mroku
69. 11-10Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 29799 | Siła: 2062031
+3
atak[WM] - Lord Kreaven [Br-Oug]
Ziemia: 29182 | Siła: 1491646
Władcy Mroku
69. 11-10Ull [Ludzie]
Ziemia: 28149 | Siła: 3733444
+1
draw[WM] - Lord Shadow [Ożywieńcy]
Ziemia: 35318 | Siła: 816883
Władcy Mroku
69. 11-10Hermod [Ludzie]
Ziemia: 35349 | Siła: 3526886
+2
draw[WM] - Lord Rahotep [Dżiny]
Ziemia: 32778 | Siła: 678396
Władcy Mroku
69. 11-10Gefion [Ludzie]
Ziemia: 39230 | Siła: 3861295
+3
draw[WM] - Lord Voltrax [Dżiny]
Ziemia: 33204 | Siła: 774422
Władcy Mroku
69. 11-10Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 25901 | Siła: 607746
+1
atak[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 21692 | Siła: 1076744
Władcy Mroku
69. 11-10Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 33432 | Siła: 2810603
+1
draw[WM] - Lord Kali [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 27842 | Siła: 481363
Władcy Mroku
69. 11-10Modi [Ludzie]
Ziemia: 29329 | Siła: 1813078
+1
draw[WM] - Lord Deszcz [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 25031 | Siła: 389666
Władcy Mroku
69. 11-10Delling [Ludzie]
Ziemia: 30522 | Siła: 2910173
+1
draw[WM] - Lord Deszcz [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 25031 | Siła: 389666
Władcy Mroku
69. 11-10 Ataki na koalicję Władcy Mroku: udane - 3, nieudane - 7
Obrony przed koalicją Władcy Mroku: udane - 0, nieudane - 2

70. 11-11Hadur [Ludzie]
Ziemia: 34702 | Siła: 4699774
atak+3
[WM] - Lord László [Elfy]
Ziemia: 36846 | Siła: 9218395
Władcy Mroku
70. 11-11Gefion [Ludzie]
Ziemia: 37895 | Siła: 4469472
atak+2
[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 22415 | Siła: 908358
Władcy Mroku
70. 11-11Delling [Ludzie]
Ziemia: 28691 | Siła: 1002257
atak+1
[WM] - Lord Firehorn [Ludzie]
Ziemia: 25927 | Siła: 660055
Władcy Mroku
70. 11-11CH-47 [Ludzie]
Ziemia: 37603 | Siła: 2317107
draw+1
[WM] - Lord Shadow [Ożywieńcy]
Ziemia: 35318 | Siła: 1141830
Władcy Mroku
70. 11-11Baldur [Ludzie]
Ziemia: 30387 | Siła: 2041300
atak+1
[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 22415 | Siła: 908358
Władcy Mroku
70. 11-11Hermod [Ludzie]
Ziemia: 33293 | Siła: 3839857
atak+2
[WM] - Lord Kali [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 26769 | Siła: 853420
Władcy Mroku
70. 11-11Freja [Ludzie]
Ziemia: 32682 | Siła: 3966300
atak+1
[WM] - Lord Deszcz [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 25749 | Siła: 514852
Władcy Mroku
70. 11-11Baldur [Ludzie]
Ziemia: 30387 | Siła: 2041300
atak+2
[WM] Lord Iperlian [Ludzie]
Ziemia: 33717 | Siła: 3090503
Władcy Mroku
70. 11-11Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 27821 | Siła: 2706974
atak+3
[WM] - Lord Kali [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 26769 | Siła: 853420
Władcy Mroku
70. 11-11Modi [Ludzie]
Ziemia: 29270 | Siła: 2458481
atak+2
[WM] - Lord Apsu [Ożywieńcy]
Ziemia: 37234 | Siła: 4467850
Władcy Mroku
70. 11-11Modi [Ludzie]
Ziemia: 29270 | Siła: 2458481
atak+1
[WM] - Lord Morinaes [Elfy]
Ziemia: 35270 | Siła: 6462985
Władcy Mroku
70. 11-11Hadur [Ludzie]
Ziemia: 34702 | Siła: 4699774
draw+1
[WM] - Lord Kali [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 26769 | Siła: 853420
Władcy Mroku
70. 11-11Baldur [Ludzie]
Ziemia: 30387 | Siła: 2041300
draw[WM] - Lord Argos [Br-Oug]
Ziemia: 31903 | Siła: 1607183
Władcy Mroku
70. 11-11Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 33432 | Siła: 1416487
draw+1
[WM] - Lord Baghdad [Elfy]
Ziemia: 33000 | Siła: 1168843
Władcy Mroku
70. 11-11Odyn [Ludzie]
Ziemia: 29331 | Siła: 2640611
+3
atak[WM] - Lord Kreaven [Br-Oug]
Ziemia: 26736 | Siła: 2516768
Władcy Mroku
70. 11-11Gefion [Ludzie]
Ziemia: 37895 | Siła: 4469472
+1
atak[WM] - Lord Kreaven [Br-Oug]
Ziemia: 26736 | Siła: 2516768
Władcy Mroku
70. 11-11Hadur [Ludzie]
Ziemia: 34702 | Siła: 4699774
+4
atak[WM] - Lord Firehorn [Ludzie]
Ziemia: 25927 | Siła: 660055
Władcy Mroku
70. 11-11Hermod [Ludzie]
Ziemia: 33293 | Siła: 3839857
+3
atak[WM] - Lord Firehorn [Ludzie]
Ziemia: 25927 | Siła: 660055
Władcy Mroku
70. 11-11Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 27821 | Siła: 2706974
+5
atak[WM] Lord Iperlian [Ludzie]
Ziemia: 33717 | Siła: 3090503
Władcy Mroku
70. 11-11Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 33432 | Siła: 1416487
+1
atak[WM] - Lord Kali [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 26769 | Siła: 853420
Władcy Mroku
70. 11-11Delling [Ludzie]
Ziemia: 28691 | Siła: 1002257
+2
draw[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 22415 | Siła: 908358
Władcy Mroku
70. 11-11Ull [Ludzie]
Ziemia: 28149 | Siła: 1454837
+1
draw[WM] - Lord Kamikaze [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 24534 | Siła: 17270
Władcy Mroku
70. 11-11 Ataki na koalicję Władcy Mroku: udane - 6, nieudane - 2
Obrony przed koalicją Władcy Mroku: udane - 4, nieudane - 10

71. 11-12Hadur [Ludzie]
Ziemia: 31876 | Siła: 3567771
atak+2
[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 22415 | Siła: 806780
Władcy Mroku
71. 11-12Hermod [Ludzie]
Ziemia: 33293 | Siła: 1624224
draw+3
[WM] Lord Iperlian [Ludzie]
Ziemia: 29793 | Siła: 2565205
Władcy Mroku
71. 11-12Hermod [Ludzie]
Ziemia: 33293 | Siła: 1624224
draw+1
[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 22415 | Siła: 806780
Władcy Mroku
71. 11-12Baldur [Ludzie]
Ziemia: 29619 | Siła: 1262153
atak+1
[WM] - Lord Kali [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 27045 | Siła: 748430
Władcy Mroku
71. 11-12Hadur [Ludzie]
Ziemia: 31876 | Siła: 3567771
atak[WM] - Lord Shadow [Ożywieńcy]
Ziemia: 37460 | Siła: 2930105
Władcy Mroku
71. 11-12Freja [Ludzie]
Ziemia: 32682 | Siła: 1064017
draw+2
[WM] - Lord Apsu [Ożywieńcy]
Ziemia: 37234 | Siła: 1280566
Władcy Mroku
71. 11-12Gefion [Ludzie]
Ziemia: 38437 | Siła: 4655872
draw+1
[WM] - Lord Firehorn [Ludzie]
Ziemia: 25936 | Siła: 231324
Władcy Mroku
71. 11-12Modi [Ludzie]
Ziemia: 29270 | Siła: 1611424
draw+1
[WM] - Lord Morinaes [Elfy]
Ziemia: 35270 | Siła: 6225283
Władcy Mroku
71. 11-12Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 27821 | Siła: 1929369
draw+1
[WM] - Lord Kali [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 27045 | Siła: 748430
Władcy Mroku
71. 11-12Odyn [Ludzie]
Ziemia: 29929 | Siła: 3007783
+1
draw[WM] - Lord Firehorn [Ludzie]
Ziemia: 25936 | Siła: 231324
Władcy Mroku
71. 11-12Hadur [Ludzie]
Ziemia: 31876 | Siła: 3567771
+1
draw[WM] - Lord Firehorn [Ludzie]
Ziemia: 25936 | Siła: 231324
Władcy Mroku
71. 11-12Gefion [Ludzie]
Ziemia: 38437 | Siła: 4655872
+1
atak[WM] Lord Iperlian [Ludzie]
Ziemia: 29793 | Siła: 2565205
Władcy Mroku
71. 11-12Partactwo [Gnomy]
Ziemia: 25901 | Siła: 752404
+2
atak[WM] Lord Iperlian [Ludzie]
Ziemia: 29793 | Siła: 2565205
Władcy Mroku
71. 11-12 Ataki na koalicję Władcy Mroku: udane - 2, nieudane - 2
Obrony przed koalicją Władcy Mroku: udane - 6, nieudane - 3

72. 11-13Smocze szczyty [Dżiny]
Ziemia: 23656 | Siła: 704996
atak+2
[WM] - Lord Morinaes [Elfy]
Ziemia: 36386 | Siła: 4037580
Władcy Mroku
72. 11-13Modi [Ludzie]
Ziemia: 28991 | Siła: 1203869
atak+1
[WM] - Lord Kali [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 27547 | Siła: 595990
Władcy Mroku
72. 11-13Baldur [Ludzie]
Ziemia: 27842 | Siła: 1165829
atak+1
[WM] Lord Iperlian [Ludzie]
Ziemia: 32096 | Siła: 2567172
Władcy Mroku
72. 11-13Hermod [Ludzie]
Ziemia: 29419 | Siła: 1421505
atak+1
[WM] - Lord Apsu [Ożywieńcy]
Ziemia: 37234 | Siła: 184671
Władcy Mroku
72. 11-13Gefion [Ludzie]
Ziemia: 36131 | Siła: 1595988
atak+3
[WM] - Lord Deszcz [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 28409 | Siła: 958317
Władcy Mroku
72. 11-13CH-47 [Ludzie]
Ziemia: 33843 | Siła: 954606
atak+3
[WM] - Lord Kali [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 27547 | Siła: 595990
Władcy Mroku
72. 11-13Hermod [Ludzie]
Ziemia: 29419 | Siła: 1421505
atak+2
[WM] - Lord Shadow [Ożywieńcy]
Ziemia: 40595 | Siła: 4776384
Władcy Mroku
72. 11-13 Ataki na koalicję Władcy Mroku: udane - 0, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Władcy Mroku: udane - 0, nieudane - 7

73. 11-14Gefion [Ludzie]
Ziemia: 32518 | Siła: 1044019
atak+4
[WM] - Lord Kali [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 29949 | Siła: 875837
Władcy Mroku
73. 11-14Hönir [Dżiny]
Ziemia: 33458 | Siła: 929890
atak+1
[WM] - Lord Shadow [Ożywieńcy]
Ziemia: 44186 | Siła: 4028423
Władcy Mroku
73. 11-14CH-47 [Ludzie]
Ziemia: 30459 | Siła: 333902
atak+2
[WM] - Lord Deszcz [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 30860 | Siła: 1038750
Władcy Mroku
73. 11-14Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 30089 | Siła: 1289999
atak+2
[WM] - Lord Kamikaze [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 22378 | Siła: 626165
Władcy Mroku
73. 11-14Hnoss [Dżiny]
Ziemia: 32236 | Siła: 2436673
atak+2
[WM] - Lord Niuel [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 22968 | Siła: 487544
Władcy Mroku
73. 11-14Modi [Ludzie]
Ziemia: 27434 | Siła: 1099212
atak+2
[WM] - Lord László [Elfy]
Ziemia: 37056 | Siła: 7887561
Władcy Mroku
73. 11-14Hodur [Ludzie]
Ziemia: 30554 | Siła: 2183948
atak+1
[WM] - Lord Apsu [Ożywieńcy]
Ziemia: 30160 | Siła: 726265
Władcy Mroku
73. 11-14Hadur [Ludzie]
Ziemia: 29964 | Siła: 801915
atak+1
[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 24352 | Siła: 1201059
Władcy Mroku
73. 11-14Odyn [Ludzie]
Ziemia: 30144 | Siła: 2135998
atak+1
[WM] - Lord Vader [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 24352 | Siła: 1201059
Władcy Mroku
73. 11-14Hermod [Ludzie]
Ziemia: 29105 | Siła: 2066132
atak+1
[WM] - Lord Morinaes [Elfy]
Ziemia: 36386 | Siła: 807143
Władcy Mroku
73. 11-14Odyn [Ludzie]
Ziemia: 30144 | Siła: 2135998
+3
atak[WM] - Lord Apsu [Ożywieńcy]
Ziemia: 30160 | Siła: 726265
Władcy Mroku
73. 11-14Hadur [Ludzie]
Ziemia: 29964 | Siła: 801915
+3
draw[WM] - Lord Baghdad [Elfy]
Ziemia: 33000 | Siła: 2859776
Władcy Mroku
73. 11-14Kruchta niemych [Ludzie]
Ziemia: 27821 | Siła: 825037
+1
atak[WM] - Lord Apsu [Ożywieńcy]
Ziemia: 30160 | Siła: 726265
Władcy Mroku
73. 11-14Ull [Ludzie]
Ziemia: 28149 | Siła: 324112
+2
draw[WM] - Lord Baghdad [Elfy]
Ziemia: 33000 | Siła: 2859776
Władcy Mroku
73. 11-14Hermod [Ludzie]
Ziemia: 29105 | Siła: 2066132
atak[WM] - Lord Niuel [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 22968 | Siła: 487544
Władcy Mroku
73. 11-14Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 30089 | Siła: 1289999
+3
atak[WM] - Lord Kamikaze [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 22378 | Siła: 626165
Władcy Mroku
73. 11-14 Ataki na koalicję Władcy Mroku: udane - 4, nieudane - 2
Obrony przed koalicją Władcy Mroku: udane - 0, nieudane - 10

11-15 Koalicja Valholl poddała się koalicji Władcy Mroku
11-15 Koalicja Władcy Mroku oddwołała wojnę z koalicją Valholl

11-17 Koalicja Valholl oddwołała wojnę z koalicją Władcy Mroku

11-19 Koalicja Binary Division wypowiedziała wojnę koalicji Valholl

11-20 Koalicja Binary Division wypowiedziała wojnę koalicji Valholl
11-20 Koalicja Valholl wypowiedziała wojnę koalicji Binary Division

80. 11-21Odyn [Ludzie]
Ziemia: 28471 | Siła: 3745397
atak+1
binary 000 [Ludzie]
Ziemia: 31174 | Siła: 6901697
Binary Division
80. 11-21CH-47 [Ludzie]
Ziemia: 28632 | Siła: 1016974
atak+2
binary 110 [Ożywieńcy]
Ziemia: 30000 | Siła: 403771
Binary Division
80. 11-21 Ataki na koalicję Binary Division: udane - 0, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Binary Division: udane - 0, nieudane - 2

81. 11-22Odyn [Ludzie]
Ziemia: 28952 | Siła: 6264556
+1
atakbinary 101 [Elfy]
Ziemia: 28670 | Siła: 412748
Binary Division
81. 11-22Hodur [Ludzie]
Ziemia: 28721 | Siła: 1011037
atakbinary 000 [Ludzie]
Ziemia: 32273 | Siła: 5209188
Binary Division
81. 11-22Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 28639 | Siła: 1373924
atak+2
binary 110 [Ożywieńcy]
Ziemia: 30000 | Siła: 514422
Binary Division
81. 11-22 Ataki na koalicję Binary Division: udane - 1, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Binary Division: udane - 0, nieudane - 2

82. 11-23Odyn [Ludzie]
Ziemia: 31651 | Siła: 5934164
+1
atakbinary 100 [Dżiny]
Ziemia: 28360 | Siła: 231906
Binary Division
82. 11-23Gefion [Ludzie]
Ziemia: 32518 | Siła: 1003798
+1
atakbinary 011 [Niziołki]
Ziemia: 25255 | Siła: 2038404
Binary Division
82. 11-23Hermod [Ludzie]
Ziemia: 28636 | Siła: 6252592
atakbinary 100 [Dżiny]
Ziemia: 28360 | Siła: 231906
Binary Division
82. 11-23Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 29576 | Siła: 4546106
+1
atakbinary 000 [Ludzie]
Ziemia: 29567 | Siła: 5075922
Binary Division
82. 11-23Hönir [Dżiny]
Ziemia: 33458 | Siła: 1025731
+1
atakbinary 011 [Niziołki]
Ziemia: 25255 | Siła: 2038404
Binary Division
82. 11-23Hönir [Dżiny]
Ziemia: 33458 | Siła: 1025731
+1
atakbinary 000 [Ludzie]
Ziemia: 29567 | Siła: 5075922
Binary Division
82. 11-23Odyn [Ludzie]
Ziemia: 31651 | Siła: 5934164
atakbinary 011 [Niziołki]
Ziemia: 25255 | Siła: 2038404
Binary Division
82. 11-23Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 29576 | Siła: 4546106
+2
atakbinary 101 [Elfy]
Ziemia: 28328 | Siła: 216879
Binary Division
82. 11-23Odyn [Ludzie]
Ziemia: 31651 | Siła: 5934164
atakbinary 000 [Ludzie]
Ziemia: 29567 | Siła: 5075922
Binary Division
82. 11-23Hermod [Ludzie]
Ziemia: 28636 | Siła: 6252592
atak+2
binary 110 [Ożywieńcy]
Ziemia: 31424 | Siła: 4105404
Binary Division
82. 11-23Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 29576 | Siła: 4546106
atak+1
binary 001 [Krasnoludy]
Ziemia: 31959 | Siła: 4912693
Binary Division
82. 11-23CH-47 [Ludzie]
Ziemia: 27850 | Siła: 1711806
atak+1
binary 010 [Krasnoludy]
Ziemia: 32189 | Siła: 5290476
Binary Division
82. 11-23 Ataki na koalicję Binary Division: udane - 8, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Binary Division: udane - 0, nieudane - 4

83. 11-24Odyn [Ludzie]
Ziemia: 35103 | Siła: 7790230
atakbinary 100 [Dżiny]
Ziemia: 25060 | Siła: 83862
Binary Division
83. 11-24Hermod [Ludzie]
Ziemia: 32928 | Siła: 7347067
atakbinary 100 [Dżiny]
Ziemia: 25060 | Siła: 83862
Binary Division
83. 11-24Gefion [Ludzie]
Ziemia: 32518 | Siła: 1006373
+1
atakbinary 101 [Elfy]
Ziemia: 26629 | Siła: 71500
Binary Division
83. 11-24Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 25585 | Siła: 3757662
+1
drawbinary 101 [Elfy]
Ziemia: 26629 | Siła: 71500
Binary Division
83. 11-24Odyn [Ludzie]
Ziemia: 35103 | Siła: 7790230
+2
drawbinary 000 [Ludzie]
Ziemia: 30958 | Siła: 5383140
Binary Division
83. 11-24Odyn [Ludzie]
Ziemia: 35103 | Siła: 7790230
drawbinary 011 [Niziołki]
Ziemia: 28042 | Siła: 1149930
Binary Division
83. 11-24Odyn [Ludzie]
Ziemia: 35103 | Siła: 7790230
+1
drawbinary 000 [Ludzie]
Ziemia: 30958 | Siła: 5383140
Binary Division
83. 11-24Hönir [Dżiny]
Ziemia: 33458 | Siła: 1354418
+1
drawbinary 011 [Niziołki]
Ziemia: 28042 | Siła: 1149930
Binary Division
83. 11-24Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 25585 | Siła: 3757662
atakbinary 000 [Ludzie]
Ziemia: 30958 | Siła: 5383140
Binary Division
83. 11-24Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 25585 | Siła: 3757662
atak+1
binary 110 [Ożywieńcy]
Ziemia: 33036 | Siła: 3364711
Binary Division
83. 11-24Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 25585 | Siła: 3757662
atakbinary 110 [Ożywieńcy]
Ziemia: 33036 | Siła: 3364711
Binary Division
83. 11-24 Ataki na koalicję Binary Division: udane - 3, nieudane - 5
Obrony przed koalicją Binary Division: udane - 0, nieudane - 3

11-25 Koalicja Binary Division oddwołała wojnę z koalicją Valholl
84. 11-25Odyn [Ludzie]
Ziemia: 35967 | Siła: 6911472
+1
atakbinary 110 [Ożywieńcy]
Ziemia: 29191 | Siła: 3476335
Binary Division
84. 11-25Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 26702 | Siła: 4139025
atakbinary 110 [Ożywieńcy]
Ziemia: 29191 | Siła: 3476335
Binary Division
84. 11-25Hermod [Ludzie]
Ziemia: 34785 | Siła: 6821303
atakbinary 000 [Ludzie]
Ziemia: 28808 | Siła: 2915871
Binary Division
84. 11-25Gefion [Ludzie]
Ziemia: 32518 | Siła: 957853
+1
atakbinary 011 [Niziołki]
Ziemia: 22711 | Siła: 1740061
Binary Division
84. 11-25Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 26702 | Siła: 4139025
+1
atakbinary 011 [Niziołki]
Ziemia: 22711 | Siła: 1740061
Binary Division
84. 11-25Odyn [Ludzie]
Ziemia: 35967 | Siła: 6911472
atakbinary 011 [Niziołki]
Ziemia: 22711 | Siła: 1740061
Binary Division
84. 11-25Odyn [Ludzie]
Ziemia: 35967 | Siła: 6911472
atak+1
binary 000 [Ludzie]
Ziemia: 28808 | Siła: 2915871
Binary Division
84. 11-25Hermod [Ludzie]
Ziemia: 34785 | Siła: 6821303
drawbinary 110 [Ożywieńcy]
Ziemia: 29191 | Siła: 3476335
Binary Division
84. 11-25Gefion [Ludzie]
Ziemia: 32518 | Siła: 957853
drawbinary 001 [Krasnoludy]
Ziemia: 31959 | Siła: 4757175
Binary Division
84. 11-25Odyn [Ludzie]
Ziemia: 35967 | Siła: 6911472
drawbinary 110 [Ożywieńcy]
Ziemia: 29191 | Siła: 3476335
Binary Division
84. 11-25Hermod [Ludzie]
Ziemia: 34785 | Siła: 6821303
drawbinary 010 [Krasnoludy]
Ziemia: 32189 | Siła: 4393502
Binary Division
84. 11-25Gefion [Ludzie]
Ziemia: 32518 | Siła: 957853
draw+2
binary 101 [Elfy]
Ziemia: 26629 | Siła: 611959
Binary Division
83. 11-25 Ataki na koalicję Binary Division: udane - 6, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Binary Division: udane - 5, nieudane - 1

11-26 Koalicja Valholl zasadziła się na koalicję Robalątko
11-26 Koalicja Valholl wypowiedziała wojnę koalicji okruszek
85. 11-26Odyn [Ludzie]
Ziemia: 36857 | Siła: 8039601
+2
atak411 Length Required [Br-Oug]
Ziemia: 48209 | Siła: 1078769
Robalątko
85. 11-26Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 28864 | Siła: 3171101
+2
atakSternik [Br-Oug]
Ziemia: 30119 | Siła: 654965
Robalątko
85. 11-26Hönir [Dżiny]
Ziemia: 34805 | Siła: 5307318
atakSternik [Br-Oug]
Ziemia: 30119 | Siła: 654965
Robalątko
85. 11-26Hermod [Ludzie]
Ziemia: 35351 | Siła: 7902170
+2
atak411 Length Required [Br-Oug]
Ziemia: 48209 | Siła: 1078769
Robalątko
85. 11-26Gefion [Ludzie]
Ziemia: 39604 | Siła: 6823518
atak411 Length Required [Br-Oug]
Ziemia: 48209 | Siła: 1078769
Robalątko
85. 11-26Gefion [Ludzie]
Ziemia: 39604 | Siła: 6823518
+1
atakSternik [Br-Oug]
Ziemia: 30119 | Siła: 654965
Robalątko
85. 11-26Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 28864 | Siła: 3171101
+1
atakSternik [Br-Oug]
Ziemia: 30119 | Siła: 654965
Robalątko
83. 11-26 Ataki na koalicję Robalątko: udane - 7, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Robalątko: udane - 0, nieudane - 0

11-27 Koalicja Valholl oddwołała wojnę z koalicją okruszek
11-27 Koalicja Valholl oddwołała wojnę z koalicją Robalątko
86. 11-27Odyn [Ludzie]
Ziemia: 45108 | Siła: 9297008
+1
atakUthgar [Ludzie]
Ziemia: 54403 | Siła: 4119957
Okruszek
86. 11-27Hermod [Ludzie]
Ziemia: 44895 | Siła: 9284454
atakVhaerune [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 46821 | Siła: 1033674
Okruszek
86. 11-27Gefion [Ludzie]
Ziemia: 49144 | Siła: 8375478
atakVhaerune [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 46821 | Siła: 1033674
Okruszek
86. 11-27Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 43326 | Siła: 8275073
atakAzuth [Ludzie]
Ziemia: 49250 | Siła: 6114586
Okruszek
86. 11-27Hönir [Dżiny]
Ziemia: 51363 | Siła: 9575388
+1
atakUthgar [Ludzie]
Ziemia: 54403 | Siła: 4119957
Okruszek
86. 11-27Gefion [Ludzie]
Ziemia: 49144 | Siła: 8375478
+2
atakAzuth [Ludzie]
Ziemia: 49250 | Siła: 6114586
Okruszek
86. 11-27Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 43326 | Siła: 8275073
+2
atakVhaerune [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 46821 | Siła: 1033674
Okruszek
86. 11-27Hermod [Ludzie]
Ziemia: 44895 | Siła: 9284454
+1
atakMisiu [Ludzie]
Ziemia: 46463 | Siła: 2471422
Okruszek
83. 11-27 Ataki na koalicję Okruszek: udane - 8, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Okruszek: udane - 0, nieudane - 0

11-28 Koalicja Valholl zasadziła się na koalicję After5
11-28 Koalicja Binary Division oddwołała wojnę z koalicją Valholl
87. 11-28Odyn [Ludzie]
Ziemia: 50595 | Siła: 9193340
+1
atakAspire1 [Ludzie]
Ziemia: 40777 | Siła: 7726657
After5
87. 11-28Hermod [Ludzie]
Ziemia: 48725 | Siła: 10719843
+1
atakHuragan [Dżiny]
Ziemia: 36547 | Siła: 375798
After5
87. 11-28Gefion [Ludzie]
Ziemia: 49631 | Siła: 9108374
atakApokalipsa [Gobliny]
Ziemia: 38540 | Siła: 10489528
After5
87. 11-28Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 47127 | Siła: 10577057
+1
atakSikorLand [Elfy]
Ziemia: 37040 | Siła: 518399
After5
87. 11-28Hermod [Ludzie]
Ziemia: 48725 | Siła: 10719843
+1
drawHuragan [Dżiny]
Ziemia: 36547 | Siła: 375798
After5
87. 11-28Hönir [Dżiny]
Ziemia: 51861 | Siła: 9303851
+1
atakHuragan [Dżiny]
Ziemia: 36547 | Siła: 375798
After5
87. 11-28Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 47127 | Siła: 10577057
atakSikorLand [Elfy]
Ziemia: 37040 | Siła: 518399
After5
87. 11-28Hönir [Dżiny]
Ziemia: 51861 | Siła: 9303851
+1
drawSikorLand [Elfy]
Ziemia: 37040 | Siła: 518399
After5
83. 11-28 Ataki na koalicję After5: udane - 6, nieudane - 2
Obrony przed koalicją After5: udane - 0, nieudane - 0

11-29 Koalicja Valholl zasadziła się na koalicję Pro Publico Bono
11-29 Koalicja Mandalorians zasadziła się na koalicję Valholl
88. 11-29Hönir [Dżiny]
Ziemia: 51861 | Siła: 2746335
draw+2
Ergeron [Gobliny]
Ziemia: 30009 | Siła: 7812670
Mandalorians
88. 11-29Hodur [Ludzie]
Ziemia: 51243 | Siła: 7352054
draw+2
Ergeron [Gobliny]
Ziemia: 30009 | Siła: 7812670
Mandalorians
88. 11-29Odyn [Ludzie]
Ziemia: 50595 | Siła: 6911804
draw+3
Mirta Gev [Krasnoludy]
Ziemia: 31524 | Siła: 11038643
Mandalorians
88. 11-29Gefion [Ludzie]
Ziemia: 49631 | Siła: 2889469
draw+1
Gorse Bendak [Krasnoludy]
Ziemia: 31207 | Siła: 10453954
Mandalorians
88. 11-29Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 49063 | Siła: 8339312
drawErgeron [Gobliny]
Ziemia: 30009 | Siła: 7812670
Mandalorians
88. 11-29Hönir [Dżiny]
Ziemia: 51861 | Siła: 2746335
draw+3
Gorse Bendak [Krasnoludy]
Ziemia: 31207 | Siła: 10453954
Mandalorians
88. 11-29Odyn [Ludzie]
Ziemia: 50595 | Siła: 6911804
draw+3
Mirta Gev [Krasnoludy]
Ziemia: 31524 | Siła: 11038643
Mandalorians
88. 11-29Odyn [Ludzie]
Ziemia: 50595 | Siła: 6911804
+2
drawApokalipsa [Gobliny]
Ziemia: 38540 | Siła: 9538741
After5
88. 11-29Hermod [Ludzie]
Ziemia: 48725 | Siła: 6239652
+2
drawAspire1 [Ludzie]
Ziemia: 40777 | Siła: 6216386
After5
88. 11-29Gefion [Ludzie]
Ziemia: 49631 | Siła: 2889469
+1
drawAspire1 [Ludzie]
Ziemia: 40777 | Siła: 6216386
After5
88. 11-29Bolvaerk [Ludzie]
Ziemia: 49063 | Siła: 8339312
+1
drawApokalipsa [Gobliny]
Ziemia: 38540 | Siła: 9538741
After5
83. 11-29Ataki na koalicję Mandalorians: udane - 0, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Mandalorians: udane - 7, nieudane - 0
Ataki na koalicję After5: udane - 0, nieudane - 4
Obrony przed koalicją After5: udane - 0, nieudane - 0


  Łącznie Ataki na koalicję Gryluj z Nami: udane - 14, nieudane - 36
Obrony przed koalicją Gryluj z Nami: udane - 7, nieudane - 20
Ataki na koalicję Dagorland: udane - 9, nieudane - 36
Obrony przed koalicją Dagorland: udane - 6, nieudane - 35
Ataki na koalicję Hagen: udane - 8, nieudane - 44
Obrony przed koalicją Hagen: udane - 4, nieudane - 51
Ataki na koalicję Odpadki: udane - 5, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Odpadki: udane - 0, nieudane - 0
Ataki na koalicję Ghetto: udane - 5, nieudane - 15
Obrony przed koalicją Ghetto: udane - 0, nieudane - 0
Ataki na koalicję Allied Forces: udane - 0, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Allied Forces: udane - 4, nieudane - 14
Ataki na koalicję Władcy Mroku: udane - 34, nieudane - 25
Obrony przed koalicją Władcy Mroku: udane - 15, nieudane - 49
Ataki na koalicję Binary Division: udane - 18, nieudane - 5
Obrony przed koalicją Binary Division: udane - 5, nieudane - 12
Ataki na koalicję Robalątko: udane - 7, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Robalątko: udane - 0, nieudane - 0
Ataki na koalicję Okruszek: udane - 8, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Okruszek: udane - 0, nieudane - 0
Ataki na koalicję After5: udane - 6, nieudane - 6
Obrony przed koalicją After5: udane - 0, nieudane - 0
Ataki na koalicję Mandalorians: udane - 0, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Mandalorians: udane - 7, nieudane - 0

Copyright © alias.net
Wycena domen - program partnerski - Praca - Gry - gra - katering sopot